Goed Voorbeeld: PaTz, hoeksteen van palliatieve thuiszorg

Wat is het?
PaTz is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond de palliatieve zorg thuis te verbeteren. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg komen elke twee maanden bij elkaar. Het gaat om:

  • tijdig: het vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften met Advance Care Planning (wensen van de patiënt in kaart brengen) en proactieve zorgplanning (anticiperen op benodigde zorg) met behulp van een Register Palliatieve Zorg;
  • deskundig: vergroten van deskundigheid door gezamenlijke bespreking van een casus onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg en het evalueren van de geboden zorg;
  • samen: verbeteren van de samenwerking in de eerstelijn, korte lijnen, onderlinge steun bij emotioneel beladen casuïstiek.
In de factsheet van PaTz leest u wat het werken met PaTz oplevert, zowel voor de patiënt en hun naasten, als voor huisartsen en (wijk)verpleegkundigen. Verder is op www.patz.nu een uitgebreide handleiding, resultaten van de evaluatie en een filmpje beschikbaar over PaTz. Voor het starten van een PaTz-groep is een checklist gemaakt.

Voorwaarden
De deelnemers investeren in tijd (6 bijeenkomsten van 1-1,5 uur per jaar) en brengen hun palliatieve patiënten in kaart.
De voorzitter van de PaTz-groep neemt deel aan de NHG PaTz cursus voor voorzitters (geaccrediteerd voor 8 punten, kosten € 295,-). Indien de consulent palliatieve zorg ook IKNL consulent is, wordt de tijd vergoed door IKNL.
Door de bijeenkomsten zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk in te bedden, is de kans op voortzetting het grootst.

Wat is er nodig?
Op www.patz.nu is een handleiding, informatie over de start van een PaTz-groep en een toolkit beschikbaar. Bij Vraag en Antwoord vindt u de meeste gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Ondersteuning
Stichting PaTz werkt zoveel mogelijk samen met partners in de regio, bijvoorbeeld met adviseurs van IKNL, ROS en netwerkcoördinatoren palliatieve zorg. Daarnaast zijn er verschillende huisartsen en verpleegkundigen als ambassadeur betrokken bij het motiveren en stimuleren van PaTz in de regio.

Uitgebreide informatie
Voor uitgebreide(re) informatie over dit PaTz verwijzen we naar www.patz.nu.

Contactpersoon
Heeft u vragen over PaTz? Of heeft u interesse in ervaringen van zorgorganisaties met dit Goede Voorbeeld? Neem dan contact op met:

logo PaTzBart Schweitzer
medisch adviseur
E: bartschweitzer@gmail.com
T: 06 81 73 92 59

of:

Marij Duijsters
senior adviseur
E: m.duijsters@1stelijnamsterdam.nl
T: 06 43 56 23 49
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: