Goed Voorbeeld: methodiek Signalering in de palliatieve fase

Wat is het?
De methode Signalering in de palliatieve fase ondersteunt de verzorgende bij het in kaart brengen van problemen van de zorgvrager en het achterhalen waar hij/zij de meeste last van heeft om zo de juiste zorg te bieden.

Wat is de meerwaarde van de methodiek Signalering in de palliatieve fase?
De methode draagt bij aan het verbeteren van de communicatie met zorgvragers en tussen zorgverleners doordat zij dezelfde taal gaan spreken en de methode goed inzetbaar is ter voorbereiding op een interdisciplinair overleg.Voorwaarden

 • Randvoorwaarden
  • Management heeft visie op palliatieve zorg, stimuleert methodisch gebruik van richtlijnen in de palliatieve zorg en onderschrijft het belang van de signalerende rol van verzorgenden in de palliatieve zorgverlening.
  • Direct leidinggevenden stimuleren het methodisch denken en werken, zorgen voor draagvlak bij andere leden van het interdisciplinaire team en signaleren verbeterpunten in het hanteren van de methode.
  • Multidisciplinair team onderschrijft het belang van het gebruik van de methodiek en is op de hoogte van de inhoud van de set Signalering.
  • Verzorgenden hebben voldoende kennis van palliatieve zorg en zijn op de hoogte van de meest voorkomende zorgproblemen en symptomen en kennen de gebruikte begrippen die in de set Signalering zijn beschreven.
 • Kosten
 • Looptijd project
 • Borging:
  • Om ook op lange termijn te blijven werken met de methodiek is het aan te bevelen om de methodiek binnen bestaande processen onder te brengen zoals: cliënt/patiënt-bespreking, MDO, teambespreking, overdrachtsmomenten, startgesprek met cliënt/patiënt, ECD/EPD, inwerkprogramma nieuwe medewerkers.
Wat heb je nodig?
Ondersteuning
Heeft u vragen over de implementatie van de methodiek of wilt u zorgprofessionals leren werken aan de hand van de methode Signalering in de palliatieve fase? Neem dan contact op met Marjolein Verkammen, adviseur palliatieve zorg, via m.verkammen@iknl.nl.

Uitgebreide informatie
Voor uitgebreide informatie over dit Signalering in de palliatieve fase verwijzen we naar deze pagina op de IKNL-website.

Contactpersoon
Heeft u vragen over de methodiek Signalering in de palliatieve fase? Of heeft u interesse in ervaringen van zorgorganisaties met dit Goede Voorbeeld? Neem dan contact op met:

Marjolein Verkammen
adviseur palliatieve zorg IKNL
E: m.verkammen@iknl.nl
T: 088 234 65 69
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: