Goed Voorbeeld: Besluitvorming in de palliatieve fase

Wat is het?
De methode Besluitvorming in de palliatieve fase is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam te gebruiken. Bij Besluitvorming in de palliatieve fase wordt de methode van klinisch redeneren gecombineerd met de uitgangspunten van palliatieve zorg. Het gebruik van de methodiek zorgt ervoor dat er doelgericht wordt geanalyseerd, er oog is voor alle dimensies en er tijdig wordt geanticipeerd op veranderingen. Er wordt daarbij nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de patiënt en diens levensverwachting.

Wat is de meerwaarde voor de organisatie?
Het gebruik van de set draagt bij aan methodische, systematische besluitvorming in de palliatieve fase. Het behandelbeleid is afgestemd op de individuele patiënt en is transparant voor patiënt, naasten en zorgverleners. De kwaliteit van zorg wordt inzichtelijk, toetsbaar en daarmee ook stuurbaar.



Voorwaarden
 • Randvoorwaarden:
  • Het management heeft een visie op palliatieve zorg.
  • Methodisch gebruik van richtlijnen in de palliatieve zorg wordt gestimuleerd.
  • Het multidisciplinaire team onderschrijft het belang van een goede samenwerking binnen het team.
  • Het multidisciplinaire team heeft voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg.
  • Er is ruimte voor investering van tijd en middelen voor implementatie van de methodiek.
 • Kosten
  De methode Besluitvorming in de palliatieve fase is te verkrijgen in de shop van IKNL.
 • Looptijd project
  De looptijd van het implementeren van de methodiek kost minimaal 1 jaar.
 • Borging
  Om ook op lange termijn te blijven werken met Besluitvorming in de palliatieve fase is het aan te bevelen om de methodiek binnen bestaande (overleg)structuren te borgen. Denk aan: cliënt/patiënt-bespreking, MDO, teambespreking, overdrachtsmomenten, startgesprek met cliënt/patiënt, ECD/EPD, inwerkprogramma nieuwe medewerkers. Maak daarnaast een functie (geen persoon) binnen de organisatie verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de methodiek.
Wat heb je nodig? Ondersteuning
Heeft u vragen over de implementatie van de methodiek of wilt u zorgprofessionals leren werken aan de hand van de methode Besluitvorming in de palliatieve fase? Neem dan contact op met Marieke Giesen, adviseur palliatieve zorg.

Uitgebreide informatie
Voor uitgebreide(re) informatie verwijzen we u naar: https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/verbetertrajecten/besluitvorming-palliatieve-fase.

Contactpersoon
Heeft u vragen over Besluitvorming in de palliatieve fase? Of heeft u interesse in de ervaringen van zorgorganisaties die met dit Goede Voorbeeld werken? Neem dan contact op met:

Hetty Kazimier
adviseur palliatieve zorg
E: h.kazimier@iknl.nl 
T: 088 234 6074
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: