Nieuwsbrieven

Zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de volgende nieuwsbrieven:

nieuwsbrief Oncologische zorg (inclusief themanieuwsbrieven)

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van kwaliteitsprojecten, regiorapportages, richtlijnen, innovaties en andere ontwikkelingen die de kwaliteit van oncologische zorg raken. Als u op het aanmeldformulier aanvinkt welke kankersoorten uw interesse hebben, dan zal de inhoud van deze nieuwsbrief daar zoveel mogelijk op worden aangepast. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer maandelijks.

nieuwsbrief Research & Development

Hierin deelt IKNL ontwikkelingen en resultaten van onderzoek naar het voorkomen van kanker, behandeling op maat en kwaliteit van leven van mensen die leven met en na kanker. Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks.

direct mail (mailingen)

Naast de nieuwsbrieven versturen wij ook mailingen over verschenen publicaties, aankondigingen van symposia of scholingen en andere voor zorgprofessionals relevante informatie op basis van uw opgegeven voorkeuren. De frequentie hiervan wisselt.

Aanmelden