Invitational conference: Kansen voor de palliatieve zorg

De behoefte aan palliatieve zorg neemt naar verwachting fors toe. Dit komt door verbeterde diagnostiek en behandeling en de vergrijzing. Palliatieve zorg wordt verleend in alle zorgsettingen, waarbij een verschuiving plaatsvindt van de tweede naar de eerste lijn.
De Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 is recent gepubliceerd, waarin beschreven staat wat een patiënt van goede palliatieve zorg mag verwachten.

In dit zorglandschap staat u, als manager en beleidsmaker, voor de opdracht om kwalitatief goede zorg te bieden, afgestemd op de zorgbehoefte van de individuele patiënt en zijn naasten.

IKNL nodigt u uit deel te nemen aan de invitational conference Kansen voor de palliatieve zorg. De dagvoorzitter is Jeroen van der Noorda. Centraal staat regionale uitwisseling van kennis en ervaring. U maakt tijdens het speeddaten kennis met succesvolle projecten uit Noord-Holland en Flevoland en de door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg. Verder krijgt u inzicht in actuele ontwikkelingen, zoals de Zorgmodule en het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg.

Tot slot hoort u van verschillende zorgmanagers hoe de Goede Voorbeelden in hun eigen instelling hebben geleid tot verbetering van de palliatieve zorg.

We sluiten het programma af om 19.30 uur, waarna u huiswaarts gaat met kennis over:
• de actuele stand van zaken in de palliatieve zorg en de regionale samenwerking;
• de stappen die u zelf kunt zetten om binnen uw organisatie de palliatieve zorg te verbeteren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar De zorgmodule palliatieve zorg en www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl

15.45 uur

Ontvangst met koffie/thee en informatiemarkt

16.15 uur

Opening

Jeroen van der Noordaa, directeur ZONH, dagvoorzitter

16.30 uur

Palliatieve zorg, gedeelde zorg

Overzicht van ontwikkelingen in de palliatieve zorg

Henk Hummel MSc MBA, senior adviseur netwerken IKNL

16.50 uur

Zorgmodule Palliatieve Zorg

Wat is goede palliatieve zorg en welke transitie vraagt dit in de regio?

Kees Ahaus, directeur CBO, deeltijd UMCG-hoogleraar Healthcare Management RUG

17.20 uur

Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg

Maak kennis met de door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg

Annemarie Stoffer-Brink, adviseur netwerken IKNL

17.40 uur

Speeddaten en pauze met broodjes en warme snack

Maak kennis met de inhoudsdeskundigen van de regionale projecten en Goede Voorbeelden.

19.00 uur

Interview met experts in het gebruik van Goede voorbeelden

Jeroen van der Noordaa interviewt een selectie van professionals die betrokken zijn (geweest) bij de implementatie van een Goed Voorbeeld. Wat zijn hun leerpunten, wat zijn tips en tricks?

19.30   uur

Take home messages en afsluiting

Datum
Donderdag 6 maart van 15.45 - 19.30 uur

Locatie
De Kunstgreep te Oostzaan.
De routebeschrijving ontvangt u na inschrijving.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Sylvia Blommestein, s.blommestein@iknl.nl

volg ons: