opleidingen

opleidingsoverzicht

  22-09-2017
  In het najaar van 2017 organiseert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de basiscursus Oncologisch Spectrum.
  Lees meer
  25-09-2017
  Ter verbetering van de palliatieve zorg is de set ‘Signalering in de palliatieve fase’ ontwikkeld, waarmee de rol van zorgverleners in het signaleren en monitoren van klachten en symptomen wordt vergroot.
  Lees meer
  25-09-2017
  Het Zorgpad Stervensfase is een kwaliteitsinstrument dat helpt bij het zorgvuldig afstemmen van de multidisciplinaire zorg op de behoeften van patiënten en hun naasten gedurende de stervensfase. Door gebruik te maken van het zorgpad wordt zorg verleend conform de richtlijn Zorg in de stervensfase (www.pallialine.nl).
  Lees meer
  29-09-2017
  De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) organiseert jaarlijks een wetenschappelijke dag. Het doel van deze dag is het presenteren en uitwisselen van onderzoek en ervaringen binnen alle deelgebieden van de neuro-oncologie. Aan deze wetenschappelijke dag kunnen ongeveer 120 medisch specialisten en andere professionals deelnemen.
  Lees meer
  06-10-2017
  In het najaar van 2017 organiseert Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de basiscursus Oncologisch Spectrum.
  Lees meer
  11-10-2017
  Ter verbetering van de palliatieve zorg is de set ‘Signalering in de palliatieve fase’ ontwikkeld, waarmee de rol van zorgverleners in het signaleren en monitoren van klachten en symptomen wordt vergroot.
  Lees meer
  12-10-2017
  Zorgverleners staan soms voor onverwachte dilemma’s of vragen in de omgang met patiënten met een allochtone achtergrond.
  Lees meer
  24-10-2017
  De driedaagse basistraining is bedoeld voor onder meer artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
  Lees meer
>

volg ons: