kwaliteit van nazorg

IKNL pleit voor een kwalitatief optimale en integrale behandeling van de patiënt. Dat betekent dat de patiënt niet alleen medisch inhoudelijk maar ook paramedisch en psychosociaal wordt behandeld. En dat begint al bij de diagnostiek en loopt door tijdens de curatieve en palliatieve behandeling.

De IKNL-richtlijnen Detecteren behoefte psychosociale zorg, Oncologische revalidatie en Herstel na Kanker geven aanbevelingen voor aandacht voor zorgbehoeften van de patiënt als geheel. Deze liggen dus op fysiek, psychisch, sociaal en levensbeschouwelijk vlak. Onder goede zorg voor deze aspecten verstaat IKNL:

  • systematisch aandacht voor klachten en zorgbehoeften op fysiek, psychisch, sociaal en levensbeschouwelijk vlak
  • tijdig en op maat gebruik van optimale psychosociale, paramedische en revalidatiezorg door de patiënt (tijdens diagnose en behandeling, in de nazorg én in de langdurig palliatieve fase)
  • optimale afstemming over (verwijzing naar) psychosociale, paramedische en revalidatiezorg tussen de verschillende betrokken disciplines 
en daarmee een verbeterde kwaliteit van leven van de patiënt met kanker.


IKNL_folder_samenvattingskaart_2012_detectie psz IKNL_samenvattingskaart_2011_oncologische revalidatie IKNL_samenvattinskaart_2013_herstelnakanker
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: