icoon_oncologische_zorg

nazorg

Het aantal nieuwe kankerpatiënten stijgt al jaren met ongeveer 3% per jaar. Het aantal mensen dat leeft met kanker of in het verleden kanker heeft gehad, is ongeveer 3,5% van alle Nederlanders (600.000 mensen). Nazorg richt zich op de kwaliteit van leven van de steeds groter wordende groep patiënten die de ziekte overleeft. Overlevers gaan van een levensbedreigende ziekte naar herstel en verder leven na of met de ziekte.

Wat is nazorg?
De ziekte en de behandeling hebben vaak klachten tot gevolg op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Systematische aandacht hiervoor ook na afronding van de kankerbehandeling is van groot belang. Indien nodig gevolgd door behandeling door een fysiotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werker of met oncologische revalidatie door een multidisciplinair team. IKNL streeft ernaar de zorg voor deze groep patiënten en overlevers te verbeteren. We bevorderen doelmatige en kwalitatief goede nazorg die structureel onderdeel is van de oncologische zorgketen en beschikbaar is voor alle mensen die kanker overleven.
Nazorg omvat:
  • het signaleren van directe of late effecten van de ziekte en de behandeling
  • voorlichting, begeleiding, ingaan op klachten en symptomen
  • het detecteren van behoefte aan (psychosociale en paramedische) zorg
  • het aanbieden van revalidatie
  • het detecteren van nieuwe manifestaties
In de nazorg onderscheiden we de basiszorg door huisarts, oncologisch specialist en verpleegkundige en aanvullende psychosociale, paramedische en revalidatiezorg. Daarbij is zelfmanagement essentieel, omdat patiënten weer de regie over hun leven nemen. Om de kwaliteit van de nazorg te bevorderen biedt IKNL producten en diensten aan professionals en zorginstellingen.

IKNL-richtlijnen Deze drie richtlijnen worden uitgewerkt in de tumorspecifieke richtlijnen en tumorspecifieke nazorgplannen. Daarnaast richt IKNL zich onder meer op de vertaling van de richtlijnen naar indicatoren en kwaliteitsinstrumenten, deskundigheidsbevordering, kennisuitwisseling en onderzoek.
 
Organisatie van nazorg
Zorginstellingen met netwerken van ketenzorg moeten nazorg en revalidatie beschikbaar maken naar indicatie en op maat voor de patiënt. Voor goede nazorg is op instellings- en regioniveau onder meer een visie noodzakelijk op kwaliteit van leven als integraal onderdeel van de oncologische zorg en op multidisciplinaire samenwerking. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een herinrichting van de oncologische zorg met nazorgplannen en zelfmanagement van patiënten en taakdifferentiatie tussen professionals in ziekenhuizen en eerste lijn. Ook samenwerking tussen oncologie en revalidatiecentra, paramedische en psychologische praktijken is nodig.


IKNL_folder_samenvattingskaart_2012_detectie psz IKNL_samenvattingskaart_2011_oncologische revalidatie IKNL_samenvattinskaart_2013_herstelnakanker
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: