Vul nu de vragenlijst in over Palliaguide

Gebruikersenquete Palliaguide, website voor beslisbomen in de palliatieve zorg

Zorgverleners in de palliatieve zorg weten hoe belangrijk het is om snel, adequaat en volgens de richtlijn te kunnen handelen in situaties waarin een patiënt palliatieve zorg nodig heeft. Hierbij kan de juiste beslissing op het juiste moment het verschil maken. Daartoe heeft IKNL Palliaguide ontwikkeld. In deze tool staan beslisbomen voor steeds meer van de richtlijnen palliatieve zorg. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de ontwikkeling en het herzien van de richtlijnen palliatieve zorg in Nederland.

De beslisbomen op Palliaguide.nl zijn allemaal ontwikkeld in samenwerking met zorgprofessionals en op basis van de multidisciplinaire richtlijnen. Ze helpen zorgverleners om snel en efficiënt met behulp van de kenmerken van de patient en diens omgeving de juiste diagnose te stellen en de juiste behandeling te kiezen, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. De beslisbomen op Palliaguide kunnen helpen bij specifieke aandoeningen in de palliatieve zorg, zoals delier en COPD, maar ook bij symptomen die voorkomen in de palliatieve fase, zoals pijn en angst en voor behandelingen die ingezet kunnen worden in de palliatieve fase, zoals palliatieve sedatie.

Gebruikersenquête 

Om Palliaguide zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven, is een gebruikersenquête opgesteld.

Biedt u zorg aan patiënten in de palliatieve fase en bent u bekend met de beslisbomen of wilt u deze leren kennen? Dan vragen wij u Palliaguide.nl eens te bekijken en deze enquête in te vullen. De gebruikersenquête kan tot uiterlijk 11 april aanstaande ingevuld worden. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. 

Gerelateerd nieuws

Tijdige integratie palliatieve zorg in álle domeinen reguliere zorg nodig

Promovendus Manon Boddaert over hoogwaardige palliatieve zorg voor iedereen

Het aantal mensen met een levensbedreigende ziekte in Nederland neemt toe. Voor al deze mensen is palliatieve zorg - die je krijgt als je weet dat je niet meer kunt genezen - van groot belang. Om hoogwaardige palliatieve zorg op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgverlener te realiseren is tijdige integratie van palliatieve zorg in álle domeinen van reguliere zorg nodig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van IKNL-onderzoeker Dr. Manon Boddaert, die hierop op 15 maart 2023 promoveerde. Het onderzoek geeft inzicht in de meerwaarde, beschikbaarheid én toegankelijkheid van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast beschrijft het de totstandkoming van het nationale Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en presenteert het daaruit de essenties om zorgverleners te ondersteunen in het bieden van hoogwaardige palliatieve zorg. 

lees verder

Richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien

Factsheet richtlijn diarree

De richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien. Veel mensen in de palliatieve fase hebben last van diarree. Diarree is dunne ontlasting en duurt meestal kort, ook wel acute diarree. Houdt de diarree langer dan twee weken aan, dan is het chronische diarree. Daarnaast kan er nog sprake zijn van paradoxale diarree of overloopdiarree bij obstipatie: lekkage van dunne ontlasting langs een verstopping. Diarree gaat vaak gepaard met buikkrampen en schaamte. Ook is er kans op infecties en uitdroging. De huidige richtlijn Diarree in de palliatieve fase stamt uit 2010. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt de richtlijn nu evidence based herzien door een multidisciplinaire werkgroep. IKNL is procesbegeleider bij het ontwikkelen en herzien van richtlijnen palliatieve zorg. 

 

lees verder