Vul nu de vragenlijst in over Palliaguide

Gebruikersenquete Palliaguide, website voor beslisbomen in de palliatieve zorg

Zorgverleners in de palliatieve zorg weten hoe belangrijk het is om snel, adequaat en volgens de richtlijn te kunnen handelen in situaties waarin een patiënt palliatieve zorg nodig heeft. Hierbij kan de juiste beslissing op het juiste moment het verschil maken. Daartoe heeft IKNL Palliaguide ontwikkeld. In deze tool staan beslisbomen voor steeds meer van de richtlijnen palliatieve zorg. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de ontwikkeling en het herzien van de richtlijnen palliatieve zorg in Nederland.

De beslisbomen op Palliaguide.nl zijn allemaal ontwikkeld in samenwerking met zorgprofessionals en op basis van de multidisciplinaire richtlijnen. Ze helpen zorgverleners om snel en efficiënt met behulp van de kenmerken van de patient en diens omgeving de juiste diagnose te stellen en de juiste behandeling te kiezen, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. De beslisbomen op Palliaguide kunnen helpen bij specifieke aandoeningen in de palliatieve zorg, zoals delier en COPD, maar ook bij symptomen die voorkomen in de palliatieve fase, zoals pijn en angst en voor behandelingen die ingezet kunnen worden in de palliatieve fase, zoals palliatieve sedatie.

Gebruikersenquête 

Om Palliaguide zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven, is een gebruikersenquête opgesteld.

Biedt u zorg aan patiënten in de palliatieve fase en bent u bekend met de beslisbomen of wilt u deze leren kennen? Dan vragen wij u Palliaguide.nl eens te bekijken en deze enquête in te vullen. De gebruikersenquête kan tot uiterlijk 11 april aanstaande ingevuld worden. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. 

Gerelateerd nieuws

Tijdig integreren van palliatieve zorg in de oncologie; hoe gaat dat in de praktijk?

Foto met quote dokter Filip de Vos

Uit onderzoek weten we dat voor mensen met ongeneeslijke kanker en voor hun naasten tijdige inzet van palliatieve zorg heel belangrijk is. Het verhoogt de kwaliteit van leven en de kans op passende zorg. Ook kan het de symptoomlast en de last op mantelzorgers verlagen. Het onderzoeksproject Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO) wil deze tijdige inzet van palliatieve zorg bevorderen. In dit project werkt IKNL samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het UMC Groningen en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Senior-onderzoeker palliatieve zorg bij IKNL Dr. Natasja Raijmakers en internist-oncoloog Dr. Filip de Vos zijn betrokken bij het project. We spraken hen over het belang van tijdig integreren van palliatieve zorg en over waar we nu staan in het project. 

lees verder

Herziene richtlijn Zorg in de stervensfase gepubliceerd

Zieke vrouw in bed onscherp

De herziene richtlijn Zorg in de stervensfase is gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten in de stervensfase. De richtlijn is tot stand gekomen met input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit deze aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is verder gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder