vrouw op bank close up handen

Knelpuntenenquête urogenitale problemen 

Urogenitale problemen komen regelmatig voor bij patiënten in de palliatieve fase en kunnen een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven van patiënten en naasten. Zo komt urine-incontinentie voor bij 23-38% van de patiënten met kanker in de palliatieve fase. Andere voorkomende urogenitale problemen zijn bijvoorbeeld fistels (een niet-natuurlijke verbinding tussen twee holle organen of tussen een hol orgaan en de buitenwereld, bijvoorbeeld je darm en je blaas), loze aandrang en tenesmi (pijnlijke samentrekkingen van blaas of darm). 

De huidige richtlijn ‘Urogenitale problemen, fistels, loze aandrang en tenesmi’ stamt uit 2010 en bestaat uit tien verschillende onderwerpen. De afgelopen jaren is onze kennis over deze onderwerpen verder ontwikkeld. Daarom wordt de huidige richtlijn herzien. Het onderwerp ‘seksualiteit’ wordt later dit jaar in een aparte richtlijn herzien.  

Knelpuntenenquête 

Om de herziene richtlijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk vragen wij zorgverleners welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom de zorg voor patiënten die last hebben van urogenitale problemen. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt. Om de knelpunten te verzamelen vragen wij zorgverleners die hiermee te maken hebben deze knelpuntenenquête in te vullen.  

De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 26 juni aanstaande. Het invullen duurt 10-15 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet te ontvangen. Indien u deze wenst te ontvangen kunt u dit aan het einde van de enquête aangeven. 

Naar de knelpuntenenquête 

Multidisciplinaire werkgroep 

Een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers is verantwoordelijk voor de herziening. Deze werkgroep staat onder voorzitterschap van dr. Stefan Haensel, uroloog en SCEN arts. IKNL verzorgt de procesbegeleiding. De verwachting is dat de richtlijn in het begin van 2024 gereed is. De actuele status van deze en andere richtlijnen palliatieve zorg staat op de website van IKNL

 

Gerelateerd

Help ons de kerncijfers palliatieve zorg te verbeteren!

De kerncijfers palliatieve zorg op Palliaweb maken beschikbare data uit betrouwbare bronnen toegankelijk voor zorgprofessionals. Hiermee voorzien we in een behoefte van het werkveld palliatieve zorg. Naar verwachting leveren de kerncijfers een bijdrage aan bewustwording, beleidsontwikkeling en verbetering van kwaliteit van zorg. Om hier een beter beeld van te krijgen willen we graag uw mening horen over de kerncijfers palliatieve zorg.

lees verder

Ondersteun zorgprofessionals bij emotionele impact rond het verlenen van palliatieve zorg

groepsgesprek

Artsen en verpleegkundigen ervaren de emotionele impact van het verlenen van palliatieve zorg als groot. Het is intensief en vraagt veel van de zorgprofessional. Tegelijkertijd geeft het verlenen van palliatieve zorg veel voldoening. Je wordt je bewuster van wat belangrijk is in het leven en vaak leidt het tot persoonlijke groei. Dit vertelden zorgprofessionals die hun ervaringen rond het verlenen van palliatieve zorg deelden ten behoeve van het onderzoek van Anne-Floor Dijxhoorn en collega’s. De resultaten uit dit onderzoek onderschrijven het belang van een brede benadering in de aandacht voor de emotionele impact van het verlenen van palliatieve zorg.

lees verder