gesprek arts oudere patiënt

Knelpuntenenquête Mondklachten in de palliatieve fase van start

De richtlijn Mondklachten in de palliatieve fase wordt herzien. Daarom worden zorgprofessionals gevraagd hun knelpunten uit de praktijk aan te geven via een enquête. IKNL is de procesbegeleider voor de richtlijnen palliatieve zorg. 

Mondklachten komen veelvuldig voor bij palliatieve patiënten. De klachten zijn het gevolg van directe oorzaken, zoals disfunctie van de speekselklieren bij non-Hodgkin-lymfoom of vermoeidheid die het vermogen van de patiënt om mondhygiëne te verrichten kan aantasten. Ook kunnen ze het gevolg zijn indirecte oorzaken, zoals de chemotherapie of medicatie. Vroege diagnose en behandeling van orale aandoeningen bij palliatieve patiënten zou hun pijn en lijden kunnen verminderen. Er zijn echter aanwijzingen dat 40% van de palliatieve patiënten het vermogen verliest om hun mondgezondheidsbehoeften te communiceren. Daarom kunnen ze gedurende een langere periode last hebben van behandelbare orale aandoeningen, of ze klagen misschien niet over ongemak in hun mondholte waarvan ze denken dat het een onvermijdelijk gevolg is van hun behandeling.

Herziening huidige richtlijn

De huidige richtlijn stamt uit 2010 en berust op een consensus-based onderbouwing. Daarom wordt de huidige richtlijn Mondklachten in de palliatieve fase (2010) herzien. De werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de richtlijn bestaat uit tandartsen-geriatrie, een internist, specialist ouderengeneeskunde, logopedist, palliatief consulent en verpleegkundig specialist. IKNL verzorgt de procesbegeleiding. 
 
Om de herziene richtlijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom mondklachten in de palliatieve fase. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.  

Knelpuntenenquête  

Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête wordt u gevraagd deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunt u andere knelpunten rondom mondklachten in de palliatieve fase aangeven. Het is mogelijk de knelpunten per onderwerp aan te geven en een onderwerp over te slaan. 
 
De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 29 januari 2023. Het invullen duurt ongeveer 6 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Indien u deze wenst te ontvangen kunt dit aan het einde van de enquête aangeven. 

Gerelateerd nieuws

Tijdige integratie palliatieve zorg in álle domeinen reguliere zorg nodig

Promovendus Manon Boddaert over hoogwaardige palliatieve zorg voor iedereen

Het aantal mensen met een levensbedreigende ziekte in Nederland neemt toe. Voor al deze mensen is palliatieve zorg - die je krijgt als je weet dat je niet meer kunt genezen - van groot belang. Om hoogwaardige palliatieve zorg op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgverlener te realiseren is tijdige integratie van palliatieve zorg in álle domeinen van reguliere zorg nodig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van IKNL-onderzoeker Dr. Manon Boddaert, die hierop op 15 maart 2023 promoveerde. Het onderzoek geeft inzicht in de meerwaarde, beschikbaarheid én toegankelijkheid van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast beschrijft het de totstandkoming van het nationale Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en presenteert het daaruit de essenties om zorgverleners te ondersteunen in het bieden van hoogwaardige palliatieve zorg. 

lees verder

Richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien

Factsheet richtlijn diarree

De richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien. Veel mensen in de palliatieve fase hebben last van diarree. Diarree is dunne ontlasting en duurt meestal kort, ook wel acute diarree. Houdt de diarree langer dan twee weken aan, dan is het chronische diarree. Daarnaast kan er nog sprake zijn van paradoxale diarree of overloopdiarree bij obstipatie: lekkage van dunne ontlasting langs een verstopping. Diarree gaat vaak gepaard met buikkrampen en schaamte. Ook is er kans op infecties en uitdroging. De huidige richtlijn Diarree in de palliatieve fase stamt uit 2010. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt de richtlijn nu evidence based herzien door een multidisciplinaire werkgroep. IKNL is procesbegeleider bij het ontwikkelen en herzien van richtlijnen palliatieve zorg. 

 

lees verder