oude man in bed

Knelpuntenenquête Dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase

Dehydratie betekent een tekort aan lichaamswater. Terminale dehydratie is dehydratie bij een stervende patiënt, waarbij deze niet meer in staat is de benodigde hoeveelheid vocht tot zich te nemen. Het is een voorbode van het naderende sterven. In de huidige richtlijn Dehydratie en vochttoediening wordt vooral ingegaan op de symptomen van dehydratie en op de afwegingen die een rol spelen bij de beslissing om al dan niet vocht toe te dienen aan patiënten met een levensverwachting van dagen tot maximaal één à twee weken.

Herziening huidige richtlijn 

De huidige versie van de richtlijn ‘Dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase’ komt uit 2010. Inmiddels hebben we weer meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn herzien door de werkgroep Richtlijn Dehydratie en vochttoediening, onder voorzitterschap van Prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden, hoogleraar medische ethiek UMC Utrecht, specialist ouderengeneeskunde (n.p.). In de werkgroep hebben onder andere vertegenwoordigers van artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten zitting. De procesbegeleiding wordt verzorgd door IKNL. 

De richtlijn wordt evidence-based herzien. Hiertoe vragen we zorgverleners welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase.

Vragen over knelpunten uit de praktijk 

Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête vragen we deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunt u andere knelpunten in de zorg die gaan over dehydratie en vochttoediening aangeven. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt. 

De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 5 september aanstaande. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Als u deze wenst te ontvangen kunt u dit aan het einde van de enquête aangeven. 

Gerelateerd

Vier herziene richtlijnen palliatieve zorg in autorisatiefase

tiener wordt getroost

De herziene richtlijnen Rouw in de palliatieve fase, Delier in de palliatieve fase, Palliatieve zorg voor kinderen en Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking liggen momenteel ter autorisatie bij de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Deze fase is de laatste stap voordat de nieuwe richtlijnen gepubliceerd worden en gebruikt kunnen worden in de praktijk. IKNL verzorgt de procesbegeleiding rond de richtlijnen palliatieve zorg. De verwachte publicatiedatum voor deze richtlijnen is na de zomer.

lees verder

20 jaar Zorgpad Stervensfase: prof. dr. Lia van Zuylen maakt de balans op

Sinds 20 jaar maken veel zorgorganisaties gebruik van het Zorgpad Stervensfase. Prof. dr. Lia van Zuylen, internist-oncoloog in Amsterdam UMC en hoogleraar klinische palliatieve zorg, is vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van het zorgpad. Zij wil opnieuw een lans breken voor dit hulpmiddel. In een interview in Pallium legt ze uit waarom.

lees verder