oude man in bed

Knelpuntenenquête Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase

De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden herzien. Daarom vragen we zorgprofessionals om knelpunten in de zorg door te geven.

  • Ascites betekent vocht in de buikholte. In de palliatieve fase komt dit meestal door kanker. Het vaakst komt dit voor bij eierstokkanker.
  • Hypercalciëmie (te veel calcium in het bloed) komt meestal doordat botweefsel wordt afgebroken. Dit komt vooral voor bij de ziekte van Kahler (multipel myeloom) en uitzaaiingen in de botten, bijvoorbeeld bij longkanker of borstkanker.
  • Koorts in de palliatieve fase kan verschillende oorzaken hebben. Eén daarvan is koorts door kanker (tumorkoorts).

Herziening huidige richtlijn 

De richtlijnen Ascites en Hypercalciëmie in de palliatieve fase kwamen uit in 2010 en de richtlijn Koorts in de palliatieve fase kwam uit in 2008. Inmiddels hebben we weer meer kennis over deze onderwerpen. Daarom wordt deze richtlijnen herzien onder voorzitterschap van dr. A. de Graeff, internist-oncoloog (n.p.) en hospice-arts. De drie richtlijnen zullen gelijktijdig worden herzien. In de werkgroep en klankbordgroep hebben onder andere artsen, verpleegkundigen en patiëntenvertegenwoordigers zitting. De procesbegeleiding wordt verzorgd door IKNL. 

De richtlijn wordt evidence-based herzien. Om de focus van de richtlijn zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de knelpunten uit de praktijk, hebben we een knelpuntenenquête opgesteld.

Vragen over knelpunten uit de praktijk 

Ziet u patiënten in de palliatieve fase met ascites, hypercalciëmie of koorts? Dan vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. Mocht u geen expertise hebben op het gebied van één op deze onderwerpen, dan kunt u dit per onderwerp aangeven. De vragen over dat onderwerp worden dan overgeslagen.

De knelpuntenenquête kan tot uiterlijk 30 september aanstaande ingevuld worden. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Als u deze wenst te ontvangen kunt u dit aan het einde van de enquête aangeven. 

Naar de knelpuntenenquête

Gerelateerd

Help ons de kerncijfers palliatieve zorg te verbeteren!

De kerncijfers palliatieve zorg op Palliaweb maken beschikbare data uit betrouwbare bronnen toegankelijk voor zorgprofessionals. Hiermee voorzien we in een behoefte van het werkveld palliatieve zorg. Naar verwachting leveren de kerncijfers een bijdrage aan bewustwording, beleidsontwikkeling en verbetering van kwaliteit van zorg. Om hier een beter beeld van te krijgen willen we graag uw mening horen over de kerncijfers palliatieve zorg.

lees verder

Ondersteun zorgprofessionals bij emotionele impact rond het verlenen van palliatieve zorg

groepsgesprek

Artsen en verpleegkundigen ervaren de emotionele impact van het verlenen van palliatieve zorg als groot. Het is intensief en vraagt veel van de zorgprofessional. Tegelijkertijd geeft het verlenen van palliatieve zorg veel voldoening. Je wordt je bewuster van wat belangrijk is in het leven en vaak leidt het tot persoonlijke groei. Dit vertelden zorgprofessionals die hun ervaringen rond het verlenen van palliatieve zorg deelden ten behoeve van het onderzoek van Anne-Floor Dijxhoorn en collega’s. De resultaten uit dit onderzoek onderschrijven het belang van een brede benadering in de aandacht voor de emotionele impact van het verlenen van palliatieve zorg.

lees verder