oude man in bed

Knelpuntenenquête Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase

De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden herzien. Daarom vragen we zorgprofessionals om knelpunten in de zorg door te geven.

  • Ascites betekent vocht in de buikholte. In de palliatieve fase komt dit meestal door kanker. Het vaakst komt dit voor bij eierstokkanker.
  • Hypercalciëmie (te veel calcium in het bloed) komt meestal doordat botweefsel wordt afgebroken. Dit komt vooral voor bij de ziekte van Kahler (multipel myeloom) en uitzaaiingen in de botten, bijvoorbeeld bij longkanker of borstkanker.
  • Koorts in de palliatieve fase kan verschillende oorzaken hebben. Eén daarvan is koorts door kanker (tumorkoorts).

Herziening huidige richtlijn 

De richtlijnen Ascites en Hypercalciëmie in de palliatieve fase kwamen uit in 2010 en de richtlijn Koorts in de palliatieve fase kwam uit in 2008. Inmiddels hebben we weer meer kennis over deze onderwerpen. Daarom wordt deze richtlijnen herzien onder voorzitterschap van dr. A. de Graeff, internist-oncoloog (n.p.) en hospice-arts. De drie richtlijnen zullen gelijktijdig worden herzien. In de werkgroep en klankbordgroep hebben onder andere artsen, verpleegkundigen en patiëntenvertegenwoordigers zitting. De procesbegeleiding wordt verzorgd door IKNL. 

De richtlijn wordt evidence-based herzien. Om de focus van de richtlijn zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de knelpunten uit de praktijk, hebben we een knelpuntenenquête opgesteld.

Vragen over knelpunten uit de praktijk 

Ziet u patiënten in de palliatieve fase met ascites, hypercalciëmie of koorts? Dan vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. Mocht u geen expertise hebben op het gebied van één op deze onderwerpen, dan kunt u dit per onderwerp aangeven. De vragen over dat onderwerp worden dan overgeslagen.

De knelpuntenenquête kan tot uiterlijk 30 september aanstaande ingevuld worden. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Als u deze wenst te ontvangen kunt u dit aan het einde van de enquête aangeven. 

Naar de knelpuntenenquête

Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase gepubliceerd

Senior vrouw in bed wakker

De herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase is gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit de richtlijn aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten uit onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met slaapproblemen en met een levensverwachting die korter is dan drie maanden. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder

Oproep tweede pilot proactief gegevens delen in de palliatieve fase

Handen zorgprofessional op laptop

Proactieve zorgplanning houdt in dat zorgprofessionals de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten met hen en hun naasten bespreken, vastleggen en zo nodig herzien. De uitkomsten van die gesprekken zijn op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen relevant. Echter, proactieve zorgplanning gebeurt niet bij één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. Binnen het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start ten behoeve van het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de pilot.

lees verder