oude man in bed

Knelpuntenenquête Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase

De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden herzien. Daarom vragen we zorgprofessionals om knelpunten in de zorg door te geven.

  • Ascites betekent vocht in de buikholte. In de palliatieve fase komt dit meestal door kanker. Het vaakst komt dit voor bij eierstokkanker.
  • Hypercalciëmie (te veel calcium in het bloed) komt meestal doordat botweefsel wordt afgebroken. Dit komt vooral voor bij de ziekte van Kahler (multipel myeloom) en uitzaaiingen in de botten, bijvoorbeeld bij longkanker of borstkanker.
  • Koorts in de palliatieve fase kan verschillende oorzaken hebben. Eén daarvan is koorts door kanker (tumorkoorts).

Herziening huidige richtlijn 

De richtlijnen Ascites en Hypercalciëmie in de palliatieve fase kwamen uit in 2010 en de richtlijn Koorts in de palliatieve fase kwam uit in 2008. Inmiddels hebben we weer meer kennis over deze onderwerpen. Daarom wordt deze richtlijnen herzien onder voorzitterschap van dr. A. de Graeff, internist-oncoloog (n.p.) en hospice-arts. De drie richtlijnen zullen gelijktijdig worden herzien. In de werkgroep en klankbordgroep hebben onder andere artsen, verpleegkundigen en patiëntenvertegenwoordigers zitting. De procesbegeleiding wordt verzorgd door IKNL. 

De richtlijn wordt evidence-based herzien. Om de focus van de richtlijn zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de knelpunten uit de praktijk, hebben we een knelpuntenenquête opgesteld.

Vragen over knelpunten uit de praktijk 

Ziet u patiënten in de palliatieve fase met ascites, hypercalciëmie of koorts? Dan vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. Mocht u geen expertise hebben op het gebied van één op deze onderwerpen, dan kunt u dit per onderwerp aangeven. De vragen over dat onderwerp worden dan overgeslagen.

De knelpuntenenquête kan tot uiterlijk 30 september aanstaande ingevuld worden. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Als u deze wenst te ontvangen kunt u dit aan het einde van de enquête aangeven. 

Naar de knelpuntenenquête

Gerelateerd nieuws

Tijdige integratie palliatieve zorg in álle domeinen reguliere zorg nodig

Promovendus Manon Boddaert over hoogwaardige palliatieve zorg voor iedereen

Het aantal mensen met een levensbedreigende ziekte in Nederland neemt toe. Voor al deze mensen is palliatieve zorg - die je krijgt als je weet dat je niet meer kunt genezen - van groot belang. Om hoogwaardige palliatieve zorg op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste zorgverlener te realiseren is tijdige integratie van palliatieve zorg in álle domeinen van reguliere zorg nodig. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van IKNL-onderzoeker Dr. Manon Boddaert, die hierop op 15 maart 2023 promoveerde. Het onderzoek geeft inzicht in de meerwaarde, beschikbaarheid én toegankelijkheid van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast beschrijft het de totstandkoming van het nationale Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en presenteert het daaruit de essenties om zorgverleners te ondersteunen in het bieden van hoogwaardige palliatieve zorg. 

lees verder

Richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien

Factsheet richtlijn diarree

De richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien. Veel mensen in de palliatieve fase hebben last van diarree. Diarree is dunne ontlasting en duurt meestal kort, ook wel acute diarree. Houdt de diarree langer dan twee weken aan, dan is het chronische diarree. Daarnaast kan er nog sprake zijn van paradoxale diarree of overloopdiarree bij obstipatie: lekkage van dunne ontlasting langs een verstopping. Diarree gaat vaak gepaard met buikkrampen en schaamte. Ook is er kans op infecties en uitdroging. De huidige richtlijn Diarree in de palliatieve fase stamt uit 2010. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt de richtlijn nu evidence based herzien door een multidisciplinaire werkgroep. IKNL is procesbegeleider bij het ontwikkelen en herzien van richtlijnen palliatieve zorg. 

 

lees verder