zieke vrouw in bed

Inventarisatie knelpunten Zorg in de Stervensfase

De stervensfase is de fase die direct voorafgaat aan het overlijden, waarin de dood zich onafwendbaar aandient. De patiënt zal naar verwachting binnen enkele dagen overlijden. Bij de zorg rond het sterven komen alle aspecten van palliatieve zorg samen: het verlichten van symptomen, de aandacht voor psychosociale en spirituele problematiek en een goede organisatie van zorg. 

De huidige versie van de richtlijn ‘Zorg in de Stervensfase’ komt uit 2009. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn herzien door de werkgroep Richtlijn Zorg in de Stervensfase, onder voorzitterschap van Prof. Dr. Lia van Zuylen, Internist-Oncoloog. In de werkgroep hebben onder andere vertegenwoordigers van artsen en verpleegkundigen, en zitting. De procesbegeleiding wordt verzorgd door IKNL. 

Knelpuntenenquête  

De richtlijn wordt evidence-based herzien. Hiertoe vraagt de werkgroep zorgverleners aan te geven welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom de zorg voor patiënten in de stervensfase. Om de knelpunten te verzamelen vragen kunnen zorgverleners deze knelpuntenenquête Zorg in de Stervensfase in te vullen. De richtlijnwerkgroep heeft al enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête wordt gevraagd deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast kunnen andere knelpunten in de zorg aan mensen in de stervensfase aangegeven worden. De belangrijkste knelpunten (pdf) worden in de richtlijn uitgewerkt. 

Update januari 2023: De knelpuntenenquête was in te vullen tot juni 2022. De belangrijkste knelpunten (pdf) worden in de richtlijn uitgewerkt. Het is de verwachting dat de herziene richtlijn eind 2023 gereed is. Deze wordt gepubliceerd op Pallialine.

Gerelateerd nieuws

Tijdig integreren van palliatieve zorg in de oncologie; hoe gaat dat in de praktijk?

Foto met quote dokter Filip de Vos

Uit onderzoek weten we dat voor mensen met ongeneeslijke kanker en voor hun naasten tijdige inzet van palliatieve zorg heel belangrijk is. Het verhoogt de kwaliteit van leven en de kans op passende zorg. Ook kan het de symptoomlast en de last op mantelzorgers verlagen. Het onderzoeksproject Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO) wil deze tijdige inzet van palliatieve zorg bevorderen. In dit project werkt IKNL samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het UMC Groningen en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Senior-onderzoeker palliatieve zorg bij IKNL Dr. Natasja Raijmakers en internist-oncoloog Dr. Filip de Vos zijn betrokken bij het project. We spraken hen over het belang van tijdig integreren van palliatieve zorg en over waar we nu staan in het project. 

lees verder

Herziene richtlijn Zorg in de stervensfase gepubliceerd

Zieke vrouw in bed onscherp

De herziene richtlijn Zorg in de stervensfase is gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten in de stervensfase. De richtlijn is tot stand gekomen met input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit deze aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is verder gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder