Enquête knelpunten slaapproblemen in de terminale fase

Slaapproblemen komen regelmatig voor in de palliatieve fase. Bij kanker in de palliatieve fase is dat ongeveer 30-43%. Ook bij mensen met COPD en hartfalen in de palliatieve fase komt het veel voor. Ongeveer 70% van patiënten in hospices heeft slaapproblemen.

Herziening huidige richtlijnen

De afgelopen jaren is onze kennis over slaapproblemen in de palliatieve fase verder ontwikkeld. Daarom wordt de huidige richtlijnen slaapproblemen in de palliatieve fase (2008) herzien. De herziening richt zich op de terminale fase. Een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep bestaande uit diverse zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers is verantwoordelijk voor de herziening. De verwachting is dat de richtlijn in de tweede helft van 2023 gereed is. De actuele status van deze en andere richtlijnen palliatieve zorg vindt u op de website van IKNL.

De werkgroep Slaapproblemen staat onder voorzitterschap van dr. Richard Starmans, huisarts, kaderhuisarts GGz, palliatieve zorg, ouderengeneeskunde, migratie en gezondheid. Om de herziene richtlijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk vragen wij zorgverleners welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom slaapproblemen in de terminale fase. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijnen uitgewerkt.

Knelpuntenenquête

Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen.

De knelpuntenenquête is in te vullen tot en met 23 februari 2022. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Indien u deze wenst te ontvangen kunt dit aan het einde van de enquête aangeven. Alvast dank voor uw medewerking.

 

Gerelateerd

Nieuwe richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase

man grijpt buik

De herziene richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase is uitgebracht. Deze is tot stand gekomen op basis van knelpunten uit in de praktijk en wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. De multidisciplinaire werkgroep heeft aanvullend aanbevelingen geformuleerd die aansluiten bij de praktijk.

lees verder

Start commentaarfase richtlijnen Angst en Depressie in de palliatieve fase

oude vrouw in rolstoel kijkt depressief

Onlangs zijn de palliatieve zorg-richtlijnen ‘Angst’ en ‘Depressie’ de commentaarfase in gegaan. Dit betekent dat de conceptrichtlijnen zijn verstuurd naar de betrokken en relevante wetenschappelijke- en beroepsverenigingen als ook naar de patiëntenverenigingen. Zij bekijken de richtlijnen kritisch en toetsen of het toepassen ervan in de praktijk haalbaar is. De verenigingen hebben tot 23 mei de tijd om hun op- en aanmerkingen terug te sturen.

lees verder