Enquête knelpunten slaapproblemen in de terminale fase

Slaapproblemen komen regelmatig voor in de palliatieve fase. Bij kanker in de palliatieve fase is dat ongeveer 30-43%. Ook bij mensen met COPD en hartfalen in de palliatieve fase komt het veel voor. Ongeveer 70% van patiënten in hospices heeft slaapproblemen.

Herziening huidige richtlijnen

De afgelopen jaren is onze kennis over slaapproblemen in de palliatieve fase verder ontwikkeld. Daarom wordt de huidige richtlijnen slaapproblemen in de palliatieve fase (2008) herzien. De herziening richt zich op de terminale fase. Een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep bestaande uit diverse zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers is verantwoordelijk voor de herziening. De verwachting is dat de richtlijn in de tweede helft van 2023 gereed is. De actuele status van deze en andere richtlijnen palliatieve zorg vindt u op de website van IKNL.

De werkgroep Slaapproblemen staat onder voorzitterschap van dr. Richard Starmans, huisarts, kaderhuisarts GGz, palliatieve zorg, ouderengeneeskunde, migratie en gezondheid. Om de herziene richtlijn zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk vragen wij zorgverleners welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom slaapproblemen in de terminale fase. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijnen uitgewerkt.

Knelpuntenenquête

Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen.

De knelpuntenenquête is in te vullen tot en met 23 februari 2022. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Indien u deze wenst te ontvangen kunt dit aan het einde van de enquête aangeven. Alvast dank voor uw medewerking.

 

Gerelateerd nieuws

Tijdig integreren van palliatieve zorg in de oncologie; hoe gaat dat in de praktijk?

Foto met quote dokter Filip de Vos

Uit onderzoek weten we dat voor mensen met ongeneeslijke kanker en voor hun naasten tijdige inzet van palliatieve zorg heel belangrijk is. Het verhoogt de kwaliteit van leven en de kans op passende zorg. Ook kan het de symptoomlast en de last op mantelzorgers verlagen. Het onderzoeksproject Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO) wil deze tijdige inzet van palliatieve zorg bevorderen. In dit project werkt IKNL samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het UMC Groningen en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Senior-onderzoeker palliatieve zorg bij IKNL Dr. Natasja Raijmakers en internist-oncoloog Dr. Filip de Vos zijn betrokken bij het project. We spraken hen over het belang van tijdig integreren van palliatieve zorg en over waar we nu staan in het project. 

lees verder

Herziene richtlijn Zorg in de stervensfase gepubliceerd

Zieke vrouw in bed onscherp

De herziene richtlijn Zorg in de stervensfase is gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten in de stervensfase. De richtlijn is tot stand gekomen met input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit deze aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is verder gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder