Meld uw paramedische en psychosociale interventies bij ons aan

De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) heeft in 2015 het rapport ‘Interventies in de psychosociale oncologische zorg' uitgegeven. Dit rapport geeft een overzicht van interventies op het gebied van paramedische en psychosociale oncologische zorg die - al dan niet in onderzoeksverband- aangeboden werden aan mensen die leven met en na kanker en hun naasten. Anno 2020, is het tijd voor een update. Graag vragen we hiervoor uw hulp.

Waarom deze update?

Om inzicht te krijgen in de zorg die wordt geboden aan mensen die leven met en na kanker is een overzicht van aangeboden (evidence-based) interventies essentieel. Niet alleen voor zorgprofessionals, die elkaar op deze manier beter weten te vinden om  de juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven. Maar ook voor onderzoekers en beleidsmakers. Zo kunnen onderzoekers tijdig bepalen of het wetenschappelijk onderzoeken van een interventie gewenst is en zo ja, welke zorgprofessionals hierbij kunnen aansluiten. Beleidsmakers krijgen een completer beeld van de zorg en met name ook van de hiaten. Kortom, het gehele veld en uiteindelijk de patiënt kan hiervan profiteren.

Graag uw hulp

De NVPO werkt nauw samen met diverse organisaties om de zorg voor de gevolgen van kanker te verbeteren. Eén van de samenwerkingspartners is IKNL. Omdat zowel de NVPO als IKNL het bieden van inzicht in en overzicht van geboden zorg belangrijk vinden, trekken zij samen op in dit project. IKNL en de NVPO roepen u op om uw interventies door te geven. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u hiervoor een korte vragenlijst in wilt vullen via de volgende link: https://www.surveymonkey.com/r/nieuwepsointerventies.

Interventies en criteria

Onder een interventie verstaan we een doelgerichte en systematische werkwijze die te gebruiken is door professionals in de paramedische en psycho-oncologische zorg. U kunt uw interventie inzenden als deze aan de volgende criteria voldoet. De interventie:

  • is kankerspecifiek en is bedoeld voor mensen die leven met en na kanker, naasten en/of nabestaanden;
  • wordt aangeboden door (basale) professionele zorgverleners of via zelfmanagement;
  • is gericht op het voorkomen of verbeteren van de gevolgen van kanker op psychisch, sociaal, fysiek en zingevingsvlak;
  • beschikt over een duidelijk en overdraagbare beschrijving van de interventie;
  • is ontwikkeld en/of wordt aangeboden in Nederland.

De update van het aanbod van paramedische en psychosociaal oncologische interventies verschijnt op de website van de NVPO, als onderdeel van de interactieve en vrij toegankelijke Kennishub.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze update van de interventies paramedische en psychosociale oncologische zorg en de vragenlijst, neem contact op met Saskia Lunter.

Rapport ‘Interventies in de psychosociale oncologische zorg (2015)

Gerelateerd nieuws

Aantal gekwalificeerde oncologiezorgnetwerken neemt toe

zorgverleners

Inmiddels zijn er 46 erkende oncologiezorgnetwerken in Nederland en het aantal gekwalificeerde netwerken blijft stijgen en dat is goed nieuws! Immers we willen allemaal dat mensen die leven met en na kanker en die kampen met de gevolgen van kanker dichtbij huis passende zorg vinden. Niet alleen neemt het aantal oncologiezorgnetwerken, waarin zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten met elkaar samenwerken toe. Ook het aantal oncologiezorgnetwerken dat de kwaliteit laat toetsen, neemt toe. 

 

lees verder

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld. In dit webinar werd onder meer gesproken over de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt, zorgverleners en verwijzers, waar je ze kunt vinden en hoe een oncologiezorgnetwerk zich verder kan professionaliseren. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Hebt u het webinar gemist? Kijk het terug. 

lees verder