Meld uw paramedische en psychosociale interventies bij ons aan

De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) heeft in 2015 het rapport ‘Interventies in de psychosociale oncologische zorg' uitgegeven. Dit rapport geeft een overzicht van interventies op het gebied van paramedische en psychosociale oncologische zorg die - al dan niet in onderzoeksverband- aangeboden werden aan mensen die leven met en na kanker en hun naasten. Anno 2020, is het tijd voor een update. Graag vragen we hiervoor uw hulp.

Waarom deze update?

Om inzicht te krijgen in de zorg die wordt geboden aan mensen die leven met en na kanker is een overzicht van aangeboden (evidence-based) interventies essentieel. Niet alleen voor zorgprofessionals, die elkaar op deze manier beter weten te vinden om  de juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven. Maar ook voor onderzoekers en beleidsmakers. Zo kunnen onderzoekers tijdig bepalen of het wetenschappelijk onderzoeken van een interventie gewenst is en zo ja, welke zorgprofessionals hierbij kunnen aansluiten. Beleidsmakers krijgen een completer beeld van de zorg en met name ook van de hiaten. Kortom, het gehele veld en uiteindelijk de patiënt kan hiervan profiteren.

Graag uw hulp

De NVPO werkt nauw samen met diverse organisaties om de zorg voor de gevolgen van kanker te verbeteren. Eén van de samenwerkingspartners is IKNL. Omdat zowel de NVPO als IKNL het bieden van inzicht in en overzicht van geboden zorg belangrijk vinden, trekken zij samen op in dit project. IKNL en de NVPO roepen u op om uw interventies door te geven. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u hiervoor een korte vragenlijst in wilt vullen via de volgende link: https://www.surveymonkey.com/r/nieuwepsointerventies.

Interventies en criteria

Onder een interventie verstaan we een doelgerichte en systematische werkwijze die te gebruiken is door professionals in de paramedische en psycho-oncologische zorg. U kunt uw interventie inzenden als deze aan de volgende criteria voldoet. De interventie:

  • is kankerspecifiek en is bedoeld voor mensen die leven met en na kanker, naasten en/of nabestaanden;
  • wordt aangeboden door (basale) professionele zorgverleners of via zelfmanagement;
  • is gericht op het voorkomen of verbeteren van de gevolgen van kanker op psychisch, sociaal, fysiek en zingevingsvlak;
  • beschikt over een duidelijk en overdraagbare beschrijving van de interventie;
  • is ontwikkeld en/of wordt aangeboden in Nederland.

De update van het aanbod van paramedische en psychosociaal oncologische interventies verschijnt op de website van de NVPO, als onderdeel van de interactieve en vrij toegankelijke Kennishub.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze update van de interventies paramedische en psychosociale oncologische zorg en de vragenlijst, neem contact op met Saskia Lunter.

Rapport ‘Interventies in de psychosociale oncologische zorg (2015)

Gerelateerd

Werkgerelateerde psychosociale zorg unieke kans voor zorgprofessionals

praatgroep

(Ex-)kankerpatiënten hebben behoefte aan werkgerelateerde ondersteuning in het ziekenhuis. Uit onderzoek van Amber Zegers (Amsterdam UMC) en collega’s blijkt echter dat kanker en werk geen standaardonderwerp is in de ziekenhuissetting. Volgens de onderzoekers hebben zorgprofessionals een unieke kans om bij te dragen aan de voorbereiding op sociale re-integratie, waaronder werkhervatting en werkbehoud, van overlevenden van kanker. Deze kans wordt tot op heden niet voldoende benut, zo blijkt uit dit onderzoek.  

lees verder

i-WORC studie: online cognitieve revalidatie voor werkende kankerpatiënten

i-WORC studie: online cognitieve revalidatie voor werkende kankerpatiënten

Van de kankerpatiënten die worden gediagnosticeerd in de werkende leeftijd (40-50%) keert 89% binnen 24 maanden terug naar werk. Een van de voornaamste problemen die patiënten rapporteren op het werk zijn cognitieve klachten. Vanuit individueel, sociaal en economisch perspectief is het belangrijk om werkende kankerpatiënten met deze klachten te ondersteunen om de impact hiervan te verminderen. In de i-WORC-trial onderzoeken Kete Klaver (AVL) en collega’s of een online cognitief revalidatieprogramma hierbij kan helpen.

lees verder