Rob Daamen

senior adviseur financiering palliatieve zorg

Rob Daamen is als senior adviseur financiering onder andere projectleider van het project TAPA$, de handreiking financiering palliatieve zorg en overige bekostigingsvraagstukken.

Naast zijn functie als senior adviseur paliatieve zorg bij IKNL is Rob voorzitter van de Raad van Toezicht van de Coƶperatie Zorgaanbieders Midden Nederland, die de krachten bundelt van diverse kleinschalige zorgaanbieders in de uitvoering van Wmo, Wlz en de Jeugdzorg. Eerder was hij accounthouder strategisch beleid/ regioadviseur bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve zorg. Daarvoor was hij circa 14 jaar verbonden aan de gemeente Harderwijk als wethouder en locoburgemeester.

Rob is van oorsprong opgeleid als operatie- en anesthesieassistent en is circa 13 jaar werkzaamgeweest als hoofd operatieafdeling/anesthesie in het St Jansdal ziekenhuis, locatie Harderwijk.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg is duurzame en passende bekostiging een cruciale randvoorwaarde.

Projecten

Aandachtsgebied(en)

Palliatieve zorgbekostiging van zorg

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn
Twitter