Gisette van Dam – Peters van Ton

adviseur team zeldzame kankers

Gisette van Dam - Peters van Ton is adviseur binnen het team Zeldzame tumoren. Samen met senior onderzoeker Saskia Duijts is ze aanspreekpunt voor de zeldzame kankers. Gisette houdt zich vooral bezig met de organisatie van de zorg voor patiënten met zeldzame vormen van kanker. Ze is ambtelijk secretaris bij het Dutch Rare Cancer Platform (DRCP). Samen met onderzoeker Eline de Heus is Gisette aanspreekpunt voor de neuro-endocriene neoplasieën. Ze is betrokken in regionale tumorwerkgroepen gericht op schildklierkanker.

Gisette is van oorsprong voedingskundige en volgde de opleiding Nutrition & Health aan de Wageningen Universiteit. Na haar studie was Gisette werkzaam als coördinator in het onderwijs en als projectmedewerker ter realisatie van een gezonder voedingsaanbod in zorginstellingen. In februari 2021 startte ze als adviseur bij IKNL.

De (expert)zorg voor de grote groep patiënten met zeldzame kanker kan sterk verbeterd worden als we gestructureerder samenwerken op (inter)nationaal niveau.

Nevenfuncties

  • ambtelijk secretaris DRCP (Dutch Rare Cancer Platform)

Zie ook

Kankersoorten

Zeldzame kanker, neuro-endocriene tumoren, schildklierkanker

Aandachtsgebieden

organisatie van zorg, DRCP, regionale werkgroepen

Contactgegevens

E-mail

LInkedIn

Twitter