Zeldzamere vormen hoofd-halskanker

Hoofd-halskanker komt over de jaren minder vaak voor op de lip, in de speekselklieren, neus(bij)holte(n) en de nasofarynx. Het aantal nieuwe patiĆ«nten met kanker van de lip is de afgelopen dertig jaar gedaald. Het aantal nieuwe diagnoses van kanker in neus(bij)holte(n) en de nasofarynx is stabiel gebleven. In de meest recente jaren is de incidentie van speekselklierkanker iets toegenomen.

Incidentie

Overleving

Bij de zeldzamere hoofd-halskankers zien we overlevingswinst voor neus(bij)holte(n) en nasofarynxkanker. De relatieve overleving bij kanker van de lip blijft ongeveer gelijk, al is de overleving in die groep al hoog (>90%). Voor kanker van de speekselklieren, is de overleving niet verbeterd. Onderzoek zal duidelijk moeten maken waarom dit zo is. 

Prevalentie

<tekst>

Voor informatie over de sterfte bij hoofd-halskanker, inclusief zeldzamere vormen, bekijk onze informatie over de sterfte bij hoofd-halskanker