Mdo-formulier borstkanker

Om het proces rondom het multidisciplinair overleg (mdo) verder te optimaliseren, is onder toezicht van de NABON een mdo-formulier borstkanker ontwikkeld op basis van de informatiestandaard borstkanker. Dit formulier structureert de voorbereiding, bespreking en verslaglegging.

Voorafgaand aan de bespreking in het mdo worden relevante gegevens van de patiënt verzameld, waaronder de voorgeschiedenis en uitslagen van diagnostisch onderzoek. Al deze gegevens worden geregistreerd in het mdo-formulier. Doordat gegevens voorheen vaak nog in ‘vrije tekst’ werden vastgelegd, waren deze niet snel en soepel te hergebruiken verderop in het zorgproces.

Om tot een eenduidig en overzichtelijk (synoptisch) mdo-formulier te komen, is de landelijke richtlijn borstkanker als uitgangspunt genomen. Op basis van de landelijke richtlijn is een informatiestandaard Borstkanker opgesteld door IKNL en NABON (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland). In deze informatiestandaard staan de klinische gegevens die volgens de landelijke richtlijn nodig zijn in de verschillende onderdelen van het zorgproces. Vervolgens is deze aangevuld met aanvullende klinische gegevens die nodig zijn voor het mdo. Dit resulteerde in het vernieuwde mdo-borstkankerformulier welke de arts en/of verpleegkundig specialist gebruikt bij de voorbereiding en tijdens de mdo-bespreking.

Pilots met het nieuwe mdo borstkankerformulier zijn afgerond in het Amphia ziekenhuis en in het Jeroen Bosch ziekenhuis.

Integratie in epd’s

In het Amphia Ziekenhuis worden alle borstkankerpatiënten nu volgens de nieuwe werkwijze besproken. Het mdo-borstkankerformulier is hiervoor geïntegreerd in het epd van Epic. De eenduidige verslaglegging met het mdo-formulier zorgt ervoor dat de multidisciplinaire interpretatie van de gegevens en het behandeladvies gemakkelijk zijn terug te vinden in het epd. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis neemt binnenkort het nieuwe mdo-borstkankerformulier in gebruik binnen het epd van Chipsoft. Het formulier wordt samen met de gebruikersgroep van Chipsoft ontwikkeld en is straks ook beschikbaar voor overige ziekenhuizen die de standaard content van het epd van Chipsoft gebruiken. Daarmee is het mdo-borstkankerformulier beschikbaar in de twee meest gebruikte epd-systemen in Nederland.

De ontwikkeling en implementatie van het mdo-formulier maakt onderdeel uit van het project OncolinQ.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Lubbers, klinisch informaticus.