Informatiestandaard

In nauwe samenwerking met de richtlijnwerkgroep Borstkanker van de NABON is de afgelopen jaren gewerkt aan het ontwikkelen van een informatiestandaard voor borstkanker op basis van de richtlijn en aangevuld met items waarvan artsen hebben aangegeven dat deze van belang zijn in het zorgproces.

Met een informatiestandaard wordt het mogelijk om patiƫntgegevens elektronisch uit te wisselen. Bijvoorbeeld essentiƫle gegevens van het pathologie- naar het mdo-verslag, zodat handmatig overnemen niet meer nodig is. Ook wordt koppeling met beslissingsondersteuningssystemen mogelijk, zoals met Oncoguide.

Dankzij de verbeterde vastlegging kan informatie eenvoudiger worden hergebruikt verderop in het zorgproces. Bijvoorbeeld voor uitwisseling tussen zorgverleners in andere instellingen, voor automatische aanlevering aan (kwaliteits)registraties en voor voortdurende verbetering van medische richtlijnen. De gegevens van het mdo-borstkankerformulier kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en voor de kwaliteitsaudits van DICA. Dat heeft veel potentie voor vermindering van de registratielast voor zorgverleners, omdat zij op dit moment nog tijd kwijt zijn aan de registratie voor kwaliteitsaudits.

Lees meer over innovatie.