1e Nationaal Symposium Zeldzame Kankers

datum: 1 maart 2021

tijd: 14.00 - 17.30 uur

locatie: Online

Experts op het gebied van zorg voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker hebben het initiatief genomen voor het Dutch Rare Cancer Platform (DRCP).  

 

De overleving bij zeldzame vormen van kanker is gemiddeld lager dan bij andere typen kanker en hierin is weinig vooruitgang te zien over de afgelopen jaren. Dit komt onder andere door een gebrek aan klinisch onderzoek, behandelmogelijkheden en expertise voor deze patiëntgroepen. Tot voor kort was er geen landelijke multidisciplinaire groep die dit initiatief oppakte. Met de komst van het DRCP wordt deze niche opgevuld. Voor optimale diagnostiek, verhoogde deelname aan klinische studies en tijdige juiste behandeling is landelijke samenwerking cruciaal.

Het DRCP stelt zich dan ook ten doel om middels multidisciplinaire samenwerking, de kwaliteit van zorg en uitkomsten voor deze patiënten met een zeldzame kanker te verbeteren. Meer informatie over DRCP.

 

Programma

14.00 uur

Opening

Dagvoorzitter Inge Diepman

 

14.05 uur

Het DRCP: wie zijn we en wat gaan we doen?

Prof. Dr. Carla van Herpen, hoogleraar zeldzame kankers Radboudumc, voorzitter DRCP

 

14.15 uur

Perspectief vanuit de patiënt; waar ligt de winst?

Anke Bode Theunissen, MSc (patiënte met cholangiocarcinoom) en drs. Marga Schrieks, projectleider Patiëntenplatform Zeldzame Kankers

 

14.35 uur

Rare Cancers in Europa

Dr. Annalisa Trama, Fondazione IRCCS Instituto Nazionale dei Tumori, Milan, Italy

 

14.50 uur

Nationale expertisecentra zeldzame kankers

Dr. Wendy van Zelst-Stams, hoofd klinische genetica Radboudumc, NFU projectleider expertisecentra zeldzame aandoeningen

 

15.10 uur

(Panel) discussie

Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman

 

15.25 uur

Pauze

 

Organisatie van zorg

15.35 uur

Pitches organisatie van zorg

Prof. dr. Robert Takes, hoogleraar Keel-, Neus, Oorheelkunde, Radboudumc, voorzitter Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren

Prof. dr. Pancras Hogendoorn, hoogleraar pathologie, LUMC, voorzitter van de Nederlandse Commissie voor Beentumoren

Prof dr. Harm Haak, hoogleraar interne geneeskunde, Maxima Medisch Centrum, MUMC+

 

16.05 uur

(Panel) discussie

Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman

 

16.20 uur

Pauze

 

Geneesmiddelen

16.30 uur

De toelating van geneesmiddelen

Orphan medicinal products for rare oncological conditions

Dr. Violeta Stoyanova-Berninska, Chair of Committee for Orphan Medicinal Products, EMA, CBG

 

Vergoeding van geneesmiddelen bij zeldzame kankers

Dr. Lonneke Timmers, secretaris wetenschappelijke adviesraad, Zorginstituut Nederland

 

CieBOM

Prof. dr. An Reyners, internist-oncoloog, UMCG, voorzitter commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen

 

17.00 uur

DRUP studie

Drs. Laurien Zeverijn, arts onderzoeker Antoni van Leeuwenhoek, DRUP studie coördinator

 

17.10 uur

(Panel) discussie

Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman

 

Onderzoek - nieuwe initiatieven

17.25 uur

Infrastructure for rare cancers in the Netherlands: Towards a comprehensive platform for early detection and treatment of rare cancers: FORCE

Dr. Annemieke Walenkamp, medisch oncoloog, UMCG

 

17.35 uur

Afsluiting en startschot DRCP

Carla van Herpen en Inge Diepman

 

17.45 uur

Einde

 

Doelgroep

Het congres is multidisciplinair, alle zorgprofessionals zijn welkom, van verpleegkundigen, onderzoekers tot de medisch specialisten. Ook beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit congres. 

 

Kosten en Inschrijven

Inschrijftarieven:

Medisch specialisten en onderzoekers eur 95

AIOS, Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants eur 50

Beleidsmakers en medewerkers verzeekringsmaatschappijen eur 175

Patiëntenorganisaties kunnen kosteloos inschrijven

 

U kunt zich via het inschrijfformulier inschrijven.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraag bij:

Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

 

Contact

Congress Care

Europalaan 16

5232 BC 's-Hertogenbosch

073 - 690 14 15

registrations@congresscare.com