Regionale nascholing hematologie

datum: donderdag 17 november 2022

locatie: Engels Conference Center, Stationsplein 45, Rotterdam

Programma

Volgt, de nadruk ligt op nieuwe ontwikkelingen in de hematologie en de dagelijkse praktijk.

Deelname

De nascholing wordt georganiseerd in hybride vorm, waardoor deze ook online is te volgen.

Kosten

€ 175 voor medisch specialisten, € 75 voor assistenten en verpleegkundig specialisten.

€ 50 per registratie online-variant.

NL63RABO0128316438 t.n.v. Erasmus MC te Rotterdam

Omschrijving: uw naam plus kostenplaats 5482, nascholing Hematologie

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Internisten Vereniging en het Verpleegkundig Specialisten Register