Digitaal symposium mammacarcinoom Noordoost-Nederland

datum: 16 maart 2021

tijd: 17.00 - 19.30 uur

digitaal via MS Teams

Het mammasymposium Noordoost-Nederland is al jaren een goed bezocht symposium, ondersteund door IKNL. Het is bedoeld voor de hele multidisciplinaire groep zorgverleners betrokken bij borstkanker zorg binnen en buiten onze regio.

Ook nu hebben we weer 2 interessante thema’s binnen de diagnostiek, behandeling en nazorg van borstkanker als symposiumcommissie gemaakt. Wel is het door corona nu voor het eerst heel anders georganiseerd en is er geen fysiek treffen van elkaar. Dit geeft wel de gelegenheid voor een grotere groep belangstellenden om aan te sluiten.

Om de aandacht bij de onderwerpen te hebben, te houden en de gelegenheid te bieden om over de onderwerpen met elkaar te discussiëren is besloten voor ieder thema 1 uur uit te trekken, waarbij er tussentijds een half uur pauze is.

Het eerste thema betreft issues bij borstkanker patiënten m.b.t. de langere termijn na kanker. Voorzitter van deze sessie is dr. Carolien Schröder, internist-oncoloog UMCG. Het tweede thema na de pauze betreft lokalisatie en markers bij mammacarcinoom, indicaties, technieken en nieuwe ontwikkelingen. Voorzetter van deze sessie is dr. Harald Heijmans, chirurg-oncoloog ZGT.  

 

Doelgroep

Het symposium is bedoeld voor de hele multidisciplinaire groep zorgverleners betrokken bij borstkanker zorg binnen en buiten onze regio.

 

Inschrijven:

U kunt zich via het inschrijfformulier inschrijven

 

Programma

17.00-18.00 uur: Thema 1:

De langere termijn na kanker

Voorzitter sessie: dr. Carolien Schröder, internist-oncoloog, UMCG

 

Follow up: hoe en wat? Plaats van beeldbellen? Aandachtspunten vanuit patiënten perspectief.

Rian Terveer-Couperus, patient advocate, BVN

 

Vermoeidheid: wie krijgt er mee te maken? Wat kunnen we er aan doen?

drs. Saskia Accord-Maass, arts-onderzoeker, Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG

 

Met kanker mag je werken / Werk als behandeldoel

Sophie Bunskoek, verpleegkundig specialist, medische oncologie, UMCG

 

Smaakverlies en implicaties na chemo

dr. Jacco de Haan, internist-oncoloog, UMCG

 

18.30-19.30 uur: Thema 2:

lokalisatie en markers bij mammacarcinoom, indicaties, technieken en nieuwe ontwikkelingen

Voorzitter sessie: drs. Harald Heijmans, chirurg-oncoloog, ZGT

 

Markers en localisatietechnieken bij mammacarcinoom

Dr. Jeroen Veltman, mammaradioloog, ZGT

 

RF localisatie bij mammacarcinoom

Dr. Anneriet Dassen, mammachirurg, MST

 

Magnetische versus I125zaad lokalisatie bij mammacarcinoom

Dr. Maud Bessems, mammachirurg, JBZ

 

Kosten en accreditatie

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Accreditatie is aangevraagd bij:

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)

 

Contact

  Linda van der Heijden, 088 234 66 82