26e Regionale Nascholing Hematologie

datum: donderdag 28 november 2024

tijd: 9.00 - 17.00 uur

locatie: Mainport Hotel Rotterdam, Leuvehaven 77, Rotterdam

Doelgroep

Voor internisten en hematologen (en i.o.) en verpleegdkundig specialisten (i.o.)

Programma

Volgt. De nadruk ligt op nieuwe ontwikkelingen in de hematologie en de dagelijkse praktijk.

Kosten

€ 200 voor medisch specialisten, € 100 voor assistenten en verpleegkundig specialisten.
Graag overmaken op bankrekening nr. NL63RABO0128316438 t.n.v. Erasmus MC te
Rotterdam o.v.v. uw naam plus kostenplaats 5482 Nascholing Hematologie.

Deelname

Voor de nascholing geldt een maximum van 100 deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Deelname is definitief na ontvangst betaling.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Internisten Vereniging en het Verpleegkundig Specialisten Register.