Verwijzen

Voor mensen met kanker, naasten en verwijzers is het van groot belang om te weten waar (in de buurt) deskundige en betrouwbare ondersteunende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden te vinden zijn en dat ze naar de juiste zorgverleners verwezen worden.

Verwijsgids Kanker

De Verwijsgids Kanker is ontwikkeld om patiënten en verwijzers overzicht te bieden van passende behandeling en begeleiding, op ieder moment na de diagnose. De gids is ontwikkeld door IKNL in samenwerking met de beroepsorganisaties.

In de Verwijsgids Kanker zijn gegevens opgenomen van:

  • individuele zorgverleners, waaronder psychologen, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, huid- en oedeemtherapeuten en borstprotheseleveranciers. Deze gegevens worden geleverd voor de beroepsorganisaties;
  • psycho-oncologische centra, revalidatie-instellingen, re-integratiebureaus, inloophuizen en patiëntenorganisaties;
  • (online) zelfhulpprogramma’s en groepscursussen.

In de Verwijsgids Kanker kan op verschillende manieren gezocht worden: op onderwerp, type zorg, of hulp, trefwoord of op een kaart. De verwijsgids is rechtstreeks toegankelijk via www.verwijsgidskanker.nl en ook via Kanker.nl/verwijsgids.

Meer informatie

Voor vragen over de Verwijsgids Kanker kunt u contact opnemen met Trudy Kolman.