Symptoomgericht

Symptoomgerichte palliatieve zorg richt zich primair op behoud of verbetering van de kwaliteit van leven door de klachten van de patiënt en de symptomen van de onderliggende ziekte te verlichten en indien mogelijk te voorkomen. Dit kan in combinatie met ziektegerichte palliatie plaatsvinden. Als behoud van de kwaliteit van leven niet langer mogelijk is, richt symptoomgerichte palliatie op de best haalbare kwaliteit van sterven. 

Symptoomgerichte palliatieve zorg betreft de behandeling van klachten als pijn, dyspneu, delier en decubitus. Het zijn klachten die zich bij iedere patiënt in de palliatieve fase kunnen voordoen. Symptomen in de palliatieve fase doen zich vaak tegelijk en in diverse combinaties voor. Dat maakt de diagnose en de behandeling van klachten in de palliatieve fase soms complex (Van den Beuken-van Everdingen et al. JPSM 2009Teunissen et al. JPSM 2007). 

Elk ziekenhuis waar patienten met kanker behandeld worden, beschikt over een gespecialiseerd palliatieve zorg team. Dit team kan bij complexe situaties ingeschakeld worden.   

Om de behandeling van palliatieve patiënten steeds doeltreffender te maken, worden richtlijnen Palliatieve zorg opgesteld. Deze zijn multidisciplinair en worden zoveel mogelijk evidence based geformuleerd. Ze worden door experts uit alle palliatieve zorg settingen en geledingen opgesteld. Dit gebeurt op basis van de laatste inzichten in diagnostiek en behandeling. De richtlijnen zijn te raadplegen via Pallialine en de app PalliArts.