Over R & D

De missie van IKNL is het reduceren van de impact van kanker. IKNL levert hieraan een belangrijke bijdrage door het verzamelen en ontsluiten van essentiële en betrouwbare data en het aanbieden van informatie en inzichten aan zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. De belangrijkste doelen zijn:

  • het aantal mensen met kanker (helpen) verminderen
  • meer patiënten genezen of zorgen dat zij langer blijven leven
  • de kwaliteit van leven van mensen met en na kanker verbeteren
  • participatie in de maatschappij na kanker bevorderen
  • patiënten die niet meer kunnen genezen waardig laten sterven

Afdeling R & D

De afdeling Research & Development (R & D) draagt direct bij aan deze doelen. Dit begint bij ondersteuning van het verzamelen, analyseren en interpreteren van data tot en met het creëren, delen en implementeren van nieuwe kennis en inzichten. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR), een population-based verzameling van patiëntengegevens en inzichten over kanker, is hierbij telkens het uitgangspunt.

Onderzoeksdomeinen

Wetenschappelijk onderzoek ondersteund door IKNL is in te delen in de volgende onderzoeksdomeinen:

Medewerkers

Het verminderen van de impact van kanker vergt inbreng van een groot aantal disciplines. Epidemiologen, gezondheidswetenschappers, artsen, psychologen, data scientists, klinisch informatici, software-ontwikkelaars, datavisualisatiespecialisten en specialisten van tal van andere vakgebieden vormen samen de afdeling R&D. Deze telt in totaal ongeveer 130 fte. Het aantal medewerkers en budget van R & D is de afgelopen zes jaar vervijfvoudigd. Daarnaast zijn circa 80 extern werkende mensen betrokken bij R & D. Vaak zijn die officieel verbonden aan ziekenhuizen, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.