dermatoloog onderzoekt huid op schouder van persoon met lang haar

Knelpuntenenquête voor richtlijn palliatieve zorg over oncologische ulcera (wond door tumor)

Oncologisch ulcus is een wond die ontstaat aan de opperhuid ten gevolge van de groei van de primaire tumor of door uitzaaiingen. Het onderliggende weefsel is dan ook altijd kwaadaardig. De kans dat de wond op natuurlijke wijze geneest is gering tot afwezig.

Herziening huidige richtlijn 

De huidige versie van de richtlijn ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’ komt uit 2010. Inmiddels hebben we weer meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn herzien door de werkgroep Richtlijn Oncologische ulcera. In de werkgroep zitten onder andere vertegenwoordigers van artsen en verpleegkundigen. IKNL verzorgt de procesbegeleiding van de richtlijnen palliatieve zorg, waaronder deze. 
 
De richtlijn wordt evidence-based herzien. Hiertoe vragen we zorgverleners welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom de zorg voor palliatieve patiënten met oncologische ulcera. 

Knelpuntenenquête  

Wij nodigen zorgverleners van harte uit deze knelpuntenenquête in te vullen. Via de enquête inventariseert de werkgroep Richtlijn Oncologische ulcera waar volgens zorgverleners knelpunten ervaren worden bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase die last hebben van oncologische ulcera. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.
 
De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 28 februari 2023. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet te ontvangen. Wie dat wil kan dit aan het einde van de enquête aangeven. 
 

Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase gepubliceerd

Senior vrouw in bed wakker

De herziene richtlijn Slaapproblemen in de laatste levensfase is gepubliceerd. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit de richtlijn aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten uit onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met slaapproblemen en met een levensverwachting die korter is dan drie maanden. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder

Uitkomsten knelpunteninventarisatie Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase

Man in bed met slangetje in neus, vrouw ernaast

De richtlijnen Ascites, Hypercalciëmie en Koorts in de palliatieve fase worden momenteel herzien. IKNL is daarbij als procesbegeleider betrokken. Om de richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk hebben we aan zorgprofessionals, patiënten en naasten gevraagd om knelpunten in de zorg rond deze onderwerpen door te geven. Onlangs werden de resultaten bekend van deze knelpuntenenquêtes. 

lees verder