dermatoloog onderzoekt huid op schouder van persoon met lang haar

Knelpuntenenquête voor richtlijn palliatieve zorg over oncologische ulcera (wond door tumor)

Oncologisch ulcus is een wond die ontstaat aan de opperhuid ten gevolge van de groei van de primaire tumor of door uitzaaiingen. Het onderliggende weefsel is dan ook altijd kwaadaardig. De kans dat de wond op natuurlijke wijze geneest is gering tot afwezig.

Herziening huidige richtlijn 

De huidige versie van de richtlijn ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’ komt uit 2010. Inmiddels hebben we weer meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn herzien door de werkgroep Richtlijn Oncologische ulcera. In de werkgroep zitten onder andere vertegenwoordigers van artsen en verpleegkundigen. IKNL verzorgt de procesbegeleiding van de richtlijnen palliatieve zorg, waaronder deze. 
 
De richtlijn wordt evidence-based herzien. Hiertoe vragen we zorgverleners welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom de zorg voor palliatieve patiënten met oncologische ulcera. 

Knelpuntenenquête  

Wij nodigen zorgverleners van harte uit deze knelpuntenenquête in te vullen. Via de enquête inventariseert de werkgroep Richtlijn Oncologische ulcera waar volgens zorgverleners knelpunten ervaren worden bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase die last hebben van oncologische ulcera. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.
 
De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 28 februari 2023. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet te ontvangen. Wie dat wil kan dit aan het einde van de enquête aangeven. 
 

Gerelateerd nieuws

Herziene richtlijn Zorg in de stervensfase gepubliceerd

Zieke vrouw in bed onscherp

De herziene richtlijn Zorg in de stervensfase is gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten in de stervensfase. De richtlijn is tot stand gekomen met input van zorgprofessionals en patiënten en naasten. Hierdoor sluit deze aan op knelpunten in de praktijk. De richtlijn is verder gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld volgens de wetenschappelijk methodologie. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze richtlijn. 

lees verder

Herziene handreiking Complementaire zorg voor kinderen in de palliatieve fase

Kind in bed met koptelefoon

De richtlijn Complementaire zorg stamt uit 2010 en is een consensus-based richtlijn. Eind 2020 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de wens en de vorm van een herziening. De Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg heeft daarop besloten om een handreiking Complementaire zorg voor volwassenen en voor kinderen in de palliatieve fase te maken.  In juni 2023 is de herziene handreiking Complementaire zorg voor volwassenen in de palliatieve fase uitgebracht. Inmiddels is ook het deel voor kinderen herzien en gepubliceerd. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de richtlijnen palliatieve zorg, zo ook bij deze handreiking. Deze is primair bedoeld voor verpleegkundigen, zorgvrijwilligers en ouders of verzorgers.

lees verder