dermatoloog onderzoekt huid op schouder van persoon met lang haar

Knelpuntenenquête voor richtlijn palliatieve zorg over oncologische ulcera (wond door tumor)

Oncologisch ulcus is een wond die ontstaat aan de opperhuid ten gevolge van de groei van de primaire tumor of door uitzaaiingen. Het onderliggende weefsel is dan ook altijd kwaadaardig. De kans dat de wond op natuurlijke wijze geneest is gering tot afwezig.

Herziening huidige richtlijn 

De huidige versie van de richtlijn ‘Oncologische ulcera in de palliatieve fase’ komt uit 2010. Inmiddels hebben we weer meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt deze richtlijn herzien door de werkgroep Richtlijn Oncologische ulcera. In de werkgroep zitten onder andere vertegenwoordigers van artsen en verpleegkundigen. IKNL verzorgt de procesbegeleiding van de richtlijnen palliatieve zorg, waaronder deze. 
 
De richtlijn wordt evidence-based herzien. Hiertoe vragen we zorgverleners welke knelpunten zij in de praktijk ervaren rondom de zorg voor palliatieve patiënten met oncologische ulcera. 

Knelpuntenenquête  

Wij nodigen zorgverleners van harte uit deze knelpuntenenquête in te vullen. Via de enquête inventariseert de werkgroep Richtlijn Oncologische ulcera waar volgens zorgverleners knelpunten ervaren worden bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase die last hebben van oncologische ulcera. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.
 
De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 28 februari 2023. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet te ontvangen. Wie dat wil kan dit aan het einde van de enquête aangeven. 
 

Gerelateerd nieuws

Richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien

Factsheet richtlijn diarree

De richtlijn Diarree in de palliatieve fase wordt herzien. Veel mensen in de palliatieve fase hebben last van diarree. Diarree is dunne ontlasting en duurt meestal kort, ook wel acute diarree. Houdt de diarree langer dan twee weken aan, dan is het chronische diarree. Daarnaast kan er nog sprake zijn van paradoxale diarree of overloopdiarree bij obstipatie: lekkage van dunne ontlasting langs een verstopping. Diarree gaat vaak gepaard met buikkrampen en schaamte. Ook is er kans op infecties en uitdroging. De huidige richtlijn Diarree in de palliatieve fase stamt uit 2010. Inmiddels hebben we meer kennis over dit onderwerp. Daarom wordt de richtlijn nu evidence based herzien door een multidisciplinaire werkgroep. IKNL is procesbegeleider bij het ontwikkelen en herzien van richtlijnen palliatieve zorg. 

 

lees verder

Gebruikersenquete Palliaguide, website voor beslisbomen in de palliatieve zorg

Vul nu de vragenlijst in over Palliaguide

Zorgverleners in de palliatieve zorg weten hoe belangrijk het is om snel, adequaat en volgens de richtlijn te kunnen handelen in situaties waarin een patiënt palliatieve zorg nodig heeft. Hierbij kan de juiste beslissing op het juiste moment het verschil maken. Daartoe heeft IKNL Palliaguide ontwikkeld. In deze tool staan beslisbomen voor steeds meer van de richtlijnen palliatieve zorg. IKNL is als procesbegeleider betrokken bij de ontwikkeling en het herzien van de richtlijnen palliatieve zorg in Nederland.

lees verder