infographic mensen in lokaal met bord richtlijn herziening

Knelpuntenenquête Palliatieve zorg voor mensen met Dementie

In Nederland leven naar schatting 300.000 mensen met dementie. Bij dementie veranderen tijdens het ziekteproces de zorgdoelen van zeer actief handelen naar behoud van functioneren naar een palliatieve benadering gericht op kwaliteit van leven. De herziening van de richtlijn 'Palliatieve zorg voor mensen met Dementie' is een goed moment om alle recente ontwikkelingen en kennis op dit gebied te bundelen. Graag nodigen we zorgprofessionals die werken met mensen met dementie uit ons daarbij te helpen door ervaringen te delen.

Ontwikkeling van richtlijnmodules

Om ontwikkeling van de richtlijnmodules zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk vragen we zorgverleners welke knelpunten zij ervaren rondom de palliatieve zorg voor mensen met dementie. De belangrijkste knelpunten verwerken we in de richtlijnmodules.

Knelpuntenenquête 

Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. Op basis van literatuur hebben wij al enkele knelpunten geïnventariseerd. Deze vragen we u in de enquête te wegen. Daarnaast kunt u andere knelpunten rondom palliatieve zorg voor mensen met dementie aangeven. 

U kunt de knelpuntenenquête invullen tot uiterlijk 10 oktober 2021 via bovenstaande link. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet te ontvangen door uw e-mailadres achter te laten in de enquête. 

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor het invullen. Met uw antwoorden kunnen wij een richtlijn maken die nog betere zorg mogelijk maakt voor mensen met dementie in de palliatieve fase.