Floor Klijn

Floor Klijn

informatie architect

Floor Klijn was betrokken bij de ontwikkeling van eenheid van taal (informatiestandaarden) voor de oncologie en implementatie hiervan in de klinische praktijk. Hiervoor werkte nauw samen met adviseurs en onderzoekers binnen IKNL, zorgverleners, ziekenhuizen en leveranciers van zorginformatiesystemen, Nictiz en de landelijke programma’s Regionale Oncologienetwerken en Registratie aan de Bron.

Door informatie eenduidig vast te leggen (conform het principe: eenmalige registratie; meervoudig gebruik) kunnen gegevens worden hergebruikt en automatisch uitgewisseld tussen zorgverleners, zorginstellingen, registraties, onderzoekers en voor beslisondersteuning in de klinische praktijk. Daardoor neemt de administratielast af en wordt het risico op typefouten verminderd.

Floor Klijn is van oorsprong ingenieur in de biomedische technologie. Ze heeft verder een MPhil in Computational Neuroscience en de postmaster Klinisch Informatica gevolgd in Eindhoven.

Vision without action is just a dream, action without vision just passes the time, and vision with action can change the world - Nelson Mandela

Commissies

Publicaties 

Zie ook

Aandachtsgebied(en)

Eenheid van taal, informatiestandaarden, klinische informatiesystemen

Contact

E-mail

LinkedIn