Fleur Godrie

adviseur palliatieve zorg

Fleur Godrie is samen met haar collega’s verantwoordelijk voor het ontwikkelen van richtlijnen Palliatieve zorg. Samen met multidisciplinaire landelijke werkgroepen van onder meer artsen, verpleegkundigen, paramedici en patiĆ«nten(vertegenwoordigers) komen zij tot landelijke, geautoriseerde richtlijnen voor de palliatieve zorg. Fleur begeleidt de werkgroep en coƶrdineert de werkzaamheden; van het inventariseren van knelpunten en het schrijven van de conceptrichtlijn tot het verzorgen van de autorisatie. Daarnaast verzorgt zij de uiteindelijke communicatie en implementatie van de richtlijn via diverse digitale platforms, congressen, symposia en diverse netwerken. 

Fleur heeft zich gespecialiseerd in ethische vraagstukken binnen de gezondheidszorg en volgde een gecombineerde masteropleiding in de filosofie en gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

Projecten

  • Richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen
  • Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Richtlijn Angst in de palliatieve fase
  • Richtlijn Depressie in de palliatieve fase
  • Handreiking Complementaire zorg in de palliatieve fase
  • Handreiking Mantelzorg in de palliatieve fase

 

Aandachtsgebied(en)

Richtlijnen palliatieve zorg

Contactgegevens

E-mail