Erica Masseling

expert registratie huid- en darmkanker

Erica Masseling neemt als expert registratie actief deel aan team Huidkanker en team Darmkanker en zoekt daarbij naar verbinding tussen registratie en research. Met de andere teamleden stelt ze beleid op dat terugkomt in activiteitenplannen. Samen streven ze ernaar de datamanagers met specialisaties huidkanker en darmkanker zo goed mogelijk te faciliteren. 

Het optimaliseren van registratie en het gebruik hiervan is een continu proces.

Projecten

PLCRC-cohort: infrastructuur voor observationeel, gerandomiseerd onderzoek

Een unieke verzameling multidisciplinaire data, een biobank en gegevens over patiëntgerapporteerde uitkomsten. Dat is kort samengevat het Prospectief Landelijk CRC-cohort, een infrastructuur opgezet door de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek om de zorg voor patiënten met dikkedarmkanker te verbeteren.

lees verder

Kankersoorten

Huid, darm

Contactgegevens

E-mail