Kwaliteit van zorg

Op verschillende manieren werkt IKNL samen aan de verbetering van de kwaliteit van psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten. 


Richtlijnen paramedische en psychsociale zorg

Richtlijnen bieden aanbevelingen over diagnostiek en behandeling, die zijn opgesteld op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten én ervaringen van zorgprofessionals en patiënten. Er worden richtlijnen gemaakt:

  • Om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
  • Om de diversiteit van professioneel handelen te verminderen.
  • Om te gebruiken als handig naslagwerk in de dagelijkse praktijk.

Richtlijnen paramedische en psychosociale zorg

Beslisboom en informatiestandaard psychosociale zorg

Om verpleegkundigen te ondersteunen in elektronische verslaglegging en beslissingsondersteuning rondom psychosociale zorg heeft IKNL samen met de V&VN de beslisboom psychosociale zorg voor de gevolgen van kanker ontwikkeld.

Scholing en congressen

IKNL werkt samen met partners aan een aantal scholingprogramma's en congressen op het gebied van (psychosociale) zorg  voor de gevolgen van kanker.