icoon_cijfers

over cijfers

De Nederlandse kankerregistratie
De zorg voor patiënten met kanker kan altijd beter. Daarvoor is inzicht nodig: hoe vaak komt kanker voor, bij welke mensen, wat is de behandeling en de prognose? De gegevens uit de Nederlandse kankerregistratie geven dat inzicht. De kankerregistratie is de enige oncologische ziekteregistratie in Nederland met gegevens van alle kankerpatiënten. Vanaf 1989 zijn de gegevens op nationaal niveau beschikbaar. De gegevens zijn betrouwbaar en objectief.

IKNL maakt de aard en omvang van kanker inzichtelijk door jaarlijkse incidentie- en sterftecijfers te publiceren. De gegevens uit de kankerregistratie worden daarnaast voor verschillende doeleinden gebruikt:
  • ondersteuning van klinisch onderzoek
  • ondersteuning van epidemiologisch onderzoek
  • richtlijnontwikkeling en -evaluatie
  • monitoring en evaluatie van screeningsprogramma's
  • voor internationale incidentie- en overlevingsregistraties
  • beantwoording van beleidsmatige vraagstukken en beleidsontwikkeling binnen instellingen en bij de overheid

Informatie op maat
IKNL maakt regelmatig overzichten op basis van de gegevens in de kankerregistratie en publiceert over onderwerpen als incidentie,  overleving en prevalentie. Dit wordt gepubliceerd in vakbladen en op cijfersoverkanker.nl.
Op cijfersoverkanker.nl kunt u zelf cijfers samenstellen over incidentie, prevalentie, sterfte en overleving naar lokalisatie, geslacht, leeftijd en stadium. Wanneer de website onvoldoende informatie geeft, biedt IKNL ook cijfers op maat.
 
NKR Online
Op NKR Online kunnen professionals de gegevens uit de NKR zelf ontsluiten. In tegenstelling tot cijfers zoals getoond op cijfersoverkanker.nl hebben de cijfers op NKR Online meer klinische relevantie omdat deze rechtstreeks real-time uit de NKR-database komen. Zo beschikken geautoriseerde professionals over een actueel overzicht van NKR-gegevens. Dat betreft voorgedefinieerde analyses van specifieke tumorsoorten, het eigen ziekenhuis en/of prestaties van ziekenhuizen in de regio (benchmark). Dit laatste kan alleen op naam van het ziekenhuis als uw ziekenhuis afspraken heeft gemaakt met ziekenhuizen in uw regio over het delen van NKR-informatie. NKR Online is in de loop van 2017 beschikbaar voor ziekenhuizen. IKNL maakt hierover afspraken met de oncologiecommissie van uw ziekenhuis.


Speciaal opgeleid
Speciaal opgeleide registratiemedewerkers van IKNL verzamelen in de ziekenhuizen data op basis van informatie in de medische dossiers. Zij registreren de gegevens van alle patiënten met kanker die in een ziekenhuis zijn opgenomen of waarvan de ziekte door middel van weefselonderzoek is vastgesteld. IKNL beheert de kankerregistratie en registreert landelijk.

Internationaal
IKNL is verbonden met de internationale organisatie IARC (International Agency for Research on Cancer) en levert geanonimiseerde gegevens uit de registratie aan de Europese databank van de ENCR (European Network of Cancer Registries).

Privacy
IKNL is gehouden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Lees meer over privacy en rechten.

Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

Over NKR Online


Sabine Siesling (senior onderzoeker) en Valery Lemmens (manager Onderzoek) over nacontrole voor vrouwen na borstkanker en lancering van NKR Online.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 64 00

volg ons: