Zorgen voor zorgpaden in de oncologie en openbare verdediging

datum: 29 oktober 2020

tijd: 10.00 - 16.00 uur 

locatie: digitaal

Wilt u meer inzicht in de toepassing en mogelijkheden van zorgpaden en regionale netwerkvorming in de oncologische zorg?

U bent van harte welkom bij het symposium ‘zorgen voor zorgpaden in de oncologie’ op 29 oktober 2020.

 

Integraal kankercentrum Nederland (IKNL) en de Universiteit Twente (UT) willen met dit symposium inzicht geven in de toepassing en mogelijkheden van zorgpaden en regionale netwerkvorming in de oncologische zorg. Verder wordt de zorglogistiek aangehaald en zullen zorgpaden vanuit het perspectief van de patiënt worden toegelicht.

 

Aansluitend zal om 14.30 uur Jolanda van Hoeve, adviseur IKNL en promovendus Universiteit Twente, haar proefschrift “The added value of oncological care pathways: data supported with healthcare professionals’ and patients’ perspective” verdedigen.

Het symposium en openbare verdediging is digitaal interactief te volgen. De link voor online deelname ontvangt u enkele dagen voor het symposium.

De voertaal tijdens het symposium en de openbare verdediging is Nederlands/Engels.

Welkom

  • onderzoekers, zorgverleners, huisartsen, verpleegkundigen in de oncologische zorg, verpleegkundig specialisten
  • bestuursleden van patiëntenverenigingen
  • bestuurders, managers en beleidsmedewerkers

Aanmelden

Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden tot 28 oktober via het inschrijfformulier.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. L.M. van der Heijden-Bergmans (l.bergmans@iknl.nl)

Programma

Het programma duurt van 10.00-13.30 uur.

 

10.00 uur

Welkom en opening door de voorzitter

Prof. dr. Sabine Siesling, PhD, klinisch epidemioloog, IKNL/Universiteit Twente

 

10.05 uur

Het patiëntenperspectief

Drs. Irene Dingemans, belangenbehartiger kwaliteit van zorg, NFK

 

10.35 uur

Help. De dokter heeft een zorgpad!

Dr. Ewout Kouwenhoven, chirurg-oncoloog, ZiekenhuisGroep Twente, Almelo

 

10.50 uur

Technologie op je (zorg)pad

Dr. Jouke Tamsma, medisch directeur, TechMed Centre, Universiteit Twente

 

11.10 uur

Het logi(stieke)sche perspectief

Prof. dr. ir. Erwin Hans, hoogleraar Operations Management, Faculty of Behavioral, Management  and Social Sciences (BMS), Universiteit Twente

 

11.30 uur

Maak uw eigen – Koffiepauze

 

11.55 uur

Het landelijke, multidisciplinaire perspectief

Prof. dr. Marcel Verheij, voorzitter SONCOS, hoofd afdeling radiotherapie, Radboud UMC  Nijmegen

 

12.20 uur

Zin en onzin van zorgpaden bij implementatie protonentherapie

Prof. dr. Liesbeth Boersma, radiotherapeut-oncoloog, directeur patiëntenzorg Maastro/ hoofd afdeling radiotherapie MUMC+

 

12.45 uur

Net-werken: wat levert het op?

Drs. Ineke Middelveldt, programmamanager UMCG Comprehensive Cancer Center/Themamanager Waardegedreven Netwerkfinanciering, Citrien

 

13.05 uur

De impact van kanker reduceren: samen, slimmer en innovatief!

Prof. dr. Thijs Merkx, voorzitter Raad van Bestuur, IKNL

 

13.25 uur Afsluiting

Prof. dr. Sabine Siesling, PhD, klinisch epidemioloog, IKNL/Universiteit Twente

 

Aansluitend zal om 14.30 uur Jolanda van Hoeve, adviseur IKNL en promovendus Universiteit Twente, haar proefschrift “The added value of oncological care pathways: data supported with healthcare professionals’ and patients’ perspective” verdedigen.

Het symposium is digitaal interactief te volgen. De link voor online deelname ontvangt u enkele dagen voor het symposium.

 

Datum en locatie

datum: 29 oktober 2020

locatie: digitaal