Interactieve werkconferentie Herziening NVK richtlijn ‘Palliatieve zorg voor Kinderen’

datum: vrijdag 24 september 2021

tijd: 13.00 - 17.00 uur

locatie: Leerhotel het Klooster, Amersfoort

De richtlijn ‘Palliatieve zorg voor Kinderen’ uit 2013 van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde wordt onder voorzitterschap van Erna Michiels, kinderoncoloog in het Prinses Máxima Centrum, herzien. De richtlijn zal begin 2022 in zijn geheel gereed zijn. De NVK en IKNL werken in het herzien van de richtlijn samen met diverse vertegenwoordigers van beroeps-, wetenschappelijke en ouderverenigingen. De richtlijn gaat aanbevelingen geven op de volgende deelgebieden:

  • Veel voorkomende symptomen (inclusief moeilijk behandelbare symptomen aan het einde van het leven)
  • Besluitvorming (inclusief advance care planning, juridische en ethische besluitvorming)
  • Psychosociale zorg, nazorg en rouw
  • Organisatie van zorg

De bijeenkomst op 24 september heeft als doel een belangrijke aanzet te geven voor de uiteindelijke aanbevelingen in de richtlijn over organisatie van palliatieve zorg voor kinderen. De bijeenkomst heeft de vorm van een Idea Factory©, een competitie waarin teams de beste antwoorden trachten te formuleren op een zevental vraagstellingen. De antwoorden van de teams worden beknopt op schrift ingeleverd bij de jury, die deze beantwoordt aan de hand van een aantal gestelde criteria. Aan de jury zullen personen uit een breed veld van organisaties deelnemen.

Programma

Bekijk ook het programma. 

Aanmelden

Uiterlijk 1 september 2021 aanmelden via richtlijnen@iknl.nl

Organisatie: Erna Michiels, Eduard Verhagen, Johannes Verheijden, Karolien Kisman, Gerard Muller, Kim van Teunenbroek, Francis Essers, Brigitt Borggreve