GGG-congres 2023: 'Inzet op Impact'

datum: donderdag 30 maart 2023

tijd: 9.15 - 18.00 uur  

locatie: 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch

Op donderdag 30 maart organiseert ZonMw het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 'Inzet op Impact'. Het GGG-congres is al jaren een begrip binnen het brede werkveld van geneesmiddelen(onderzoek) en heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie.

 

Ook in deze 10e editie sluit het congres aan bij de actualiteit rondom goed gebruik van geneesmiddelen, komen innovaties aan de orde en brengen we het realiseren van impact van onderzoeksresultaten voor het voetlicht.
Wij verwelkomen u ook dit jaar van harte in de locatie 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch.

 

In de plenaire sessies is er aandacht voor Drug repurposing en Impact
Plenair belichten verschillende sprekers de actuele onderwerpen: Drug repurposing, ofwel inzet van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe toepassingen, en Impact, het realiseren en bestendigen van onderzoeksresultaten in de praktijk.

 

U kunt in 3 subsessierondes kiezen uit 18 onderwerpen
Het programma is gevarieerd en belicht zoals altijd de resultaten van ZonMw- en GGG-projecten in een breed perspectief en gerelateerd aan innovatieve projecten en actuele onderwerpen uit het veld.
In 3 rondes van ieder 6 subsessies staan onderwerpen op het programma als dure geneesmiddelen, MDL-onderzoek, leefstijl en duurzaamheid, kwetsbare ouderen en personalised medicine.

Een van de rondes richt zich op interactieve wijze op onderwerpen als Impact, Richtlijnen, HTA en Gender.

In iedere subsessie is er ruimte voor discussie of kunt u bijdragen via een andere vorm van interactiviteit.

 

Het GGG-congres is interessant voor het gehele werkveld rondom geneesmiddelen
Het jaarlijkse GGG-congres is bij uitstek een plek voor uitwisseling van kennis rondom geneesmiddelen op het snijvlak van onderzoek, praktijk en beleid en is daarnaast een dag van ontmoeten, bijpraten en netwerken.

Kijk voor alle informatie en voor inschrijven op de website