Wat heeft de oncologische zorg geleerd van de COVID-19 pandemie?

datum: donderdag 1 december 2022

tijd: 19.00-21.00 uur (inloop vanaf 18.00 uur)

locatie: Utrecht, nabij CS

Minder kankerdiagnoses, wijzigingen in behandelprotocollen, meer afstand in het contact tussen arts en patiënt: gedwongen door de COVID-19 pandemie veranderde er veel in de oncologische zorg. Tijdens het ‘COVID-19 en kanker symposium’ willen we op deze periode terugblikken en lering trekken. Voor de zorg van nu en de mogelijke pandemie van de toekomst.

Wat is het gevolg van het stopzetten van de bevolkingsonderzoeken? Tijdens de eerste golf waren mensen terughoudend met huisartsenbezoek, wat waren daar de gevolgen van? Wat heeft het veranderen van behandelprotocollen ons gebracht? In hoeverre heeft de oncologische zorg geleden onder de pandemie? Hoe hebben patiënten en zorgverleners deze periode ervaren? Heeft deze periode inzicht gegeven in onderhandeling? Welke lessen hebben we geleerd? En hoe bereiden we ons voor op een volgende pandemie? Deze en andere vragen komen aan de orde op het symposium.

Aanmelden

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor het symposium is accreditatie aangevraagd. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar en online deelname is mogelijk. 

COVID-19 en kanker

In september 2020 startte het project ‘de impact van de COVID-19 uitbraak op de diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten’. Binnen dit project, gefinancierd door ZonMw, werken NFK, PALGA, DHD, UMCU Julius Centrum, Amsterdam UMC, SONCOS en IKNL samen. Het project omvat drie werkpakketten, die ingaan op de vraag wat de impact is van de COVID-19 pandemie op de oncologische zorg. In het eerste werkpakket is gekeken naar de impact van de pandemie op de zorg voor mensen met symptomen van kanker, het tweede werkpakket onderzocht de impact voor mensen gediagnosticeerd met kanker, en het derde keek naar de ervaringen van patiënten en zorgverleners. 
Onderzoekers presenteren de resultaten uit deze drie werkpakketten tijdens het symposium. Naar aanleiding daarvan volgt een paneldiscussie. Het programma biedt daarnaast ruimte voor zorgverleners, beleidsmakers en patiëntvertegenwoordigers om mee te denken over hoe we de zorg na COVID-19 beter kunnen inrichten.