Richtlijnen

Om de diagnostiek en behandeling van palliatieve patiënten steeds doeltreffender te maken, zijn richtlijnen Palliatieve zorg opgesteld. Deze zijn multidisciplinair en worden op basis van de meest recente inzichten en de ervaringen van patiënten en zorgprofessionals opgesteld. De richtlijnen zijn te raadplegen via Pallialine en de app PalliArts. IKNL verzorgt procesbegeleiding voor de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en de revisie van bestaande richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg.  

Richtlijnen zijn waar mogelijk en bij voorkeur gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (evidence based). Daar waar geen wetenschappelijk bewijs is omdat er bijvoorbeeld onvoldoende literatuur beschikbaar is, zijn richtlijnen consensus based. In dat geval zijn ze gebaseerd op de expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

Doel richtlijnen

Richtlijnen bieden een handvat voor de brede en multidisciplinaire groep zorgprofessionals die werkzaam zijn in de palliatieve zorg. Hiermee kunnen zij vanuit een multidimensionele benadering de kwaliteit van zorg verhogen en beter invulling geven aan wensen, waarden en behoeften van de patiënt en naasten zoals beschreven in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Meerwaarde

Richtlijnen zijn van grote waarde voor zorgverleners omdat ze:

  • de snel groeiende informatiestroom voor zorgverleners hanteerbaar maken
  • zo veel mogelijk aansluiten bij de actuele kennis en ontwikkelingen waardoor zorgverleners met richtlijnen altijd up-to-datekennis hebben over een bepaald onderwerp
  • te gebruiken zijn als handig naslagwerk in de dagelijkse praktijk

Tot slot bieden richtlijnen meerwaarde voor transparantie, eenduidig handelen en een basis voor multidisciplinaire samenwerking.

Ontwikkeling en herziening van richtlijnen

Een aantal verouderde richtlijnen palliatieve zorg die veelal niet voldoen aan de huidige kwaliteitseisen van richtlijnherziening worden versneld geüpdatet. Dit is de ambitie van IKNL en KNMG en staat beschreven in het Meerjarenplan richtlijnen Palliatieve zorg. Binnen dit meerjarenplan worden de komende jaren 28 richtlijnen palliatieve zorg herzien, waarvan de eerste in 2021 werd opgeleverd. Meer over de status van de richtlijnherzieningen via onderstaande knop 'Ontwikkeling richtlijnen'. De leden van een richtlijnwerkgroep spelen een centrale rol bij het ontwikkelen of reviseren van een richtlijn. Die rol brengt verschillende soorten werkzaamheden met zich mee. Meer informatie hierover en over het proces van het ontwikkelen en herzien van een richtlijn via de knop ‘Proces herziening richtlijnen’.

Ontwikkeling richtlijnen Proces herziening richtlijnen 

Waar vindt u de richtlijnen?

  • U vindt de richtlijnen Palliatieve zorg op de website Pallialine. Op de homepage staat een overzicht van de meest recente richtlijnen en richtlijnen in ontwikkeling.
  • Van de richtlijnen zijn samenvattingskaartjes beschikbaar in pdf of (op handzaam formaat) in gedrukte vorm. Via onze webshop kunt u de samenvattingskaartjes downloaden of bestellen.
  • Samenvattingen van alle richtlijnen en het Palliatieve zorg formularium zijn in de app Palliarts te raadplegen.
  • Van veel richtlijnen zijn patiëntversies gemaakt. Ze zijn onder andere te vinden op: overpalliatievezorg.nlkanker.nl, en thuisarts.nl.
  • Enkele richtlijnen en het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland zijn ook in het Engels beschikbaar.

Meer informatie

Voor vragen over richtlijnen kunt u contact op nemen met Brigitt Borggreve.