Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd op congres

In de behandelfase van kanker maar ook daarna ligt de focus vaak op overleven. Maar velen kampen met de (late) gevolgen van kanker en de behandeling. Het is belangrijk dat hier vanaf het eerste moment oog voor is.
Om dit voor elkaar te krijgen is tijdens het congres Kanker & Leven op 11 september jl. het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd. Een kleine terugblik van onderwerpen die op het congres de revue passeerden.

Tophockeyer Dennis Warmerdam

Wat doet ertoe in het leven van iemand met kanker? Het congres begint met een interview met tophockeyer Dennis Warmerdam, sinds enige jaren ambassadeur van Clubs4Life bij KWF en ambassadeur voor het Nationaal AYA ‘Jong en Kanker’ Zorgnetwerk.

Ondanks dat hij eind 2017 een zeldzame vorm van kanker bleek te hebben, voelde Dennis zich geen kankerpatiënt. Bijzonder is dat hij vanaf het eerste moment helemaal open is geweest naar zijn familie en vrienden. Juist door het gesprek aan te gaan, werd een we-gevoel gecreëerd. Met zijn allen vochten ze tegen de kanker. Dat teamgevoel en de openheid zijn voor Dennis heel belangrijk geweest. Toch is dat niet de belangrijkste boodschap die hij meegeeft.  Dennis wil andere patiënten daarom vooral niet oproepen om hem na te doen, maar juist doen wat voor jezelf goed voelt.

Als hockeyer heb je een hele club achter je, dat maakt misschien ook dat je open moet zijn. Toch wil ik iedereen die met kanker te maken krijgt adviseren kwetsbaar te zijn. Uiteindelijk is kanker een mentale ziekte.

Lancering Nationaal Actieplan

Prof. dr. Jourik Gietema is trots op het Nationaal Actieplan Kanker & Leven dat hij mag overhandigen als voorzitter van de Taskforce Cancer Survivorship Care Steeds meer mensen overleven kanker. Ruim 40% van hen worstelt met de gevolgen en weet niet wat er mogelijk is aan ondersteuning na kanker. Het actieplan  bestaat daarom uit vijf onderdelen waarmee wordt ingezet op zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling van kanker. Door hier gezamenlijk op in te zetten kan het leven van mensen met en na kanker worden verbeterd.

Transmurale samenwerking

Het panel bestaande uit prof.dr. Gietema als internist-oncoloog, hoogleraar huisartsgeneeskunde prof. dr. Niek de Wit, huisarts Pauline de Graaf en ervaringsdeskundige Cisca van Driel namens Stichting Olijf, sprak over wat kenmerkend is voor de beoogde (transmurale) samenwerkingen. Volgens hen gebeurt het nog vaak dat de huisarts niet goed betrokken is, terwijl die een belangrijke ondersteunende en overkoepelende rol kan spelen. Huisarts De Graaf wil niet op de stoel van de specialist gaan zitten, maar kijkt graag wat er speelt in iemands leven om zo het hele proces te overzien. Maar liefst 70% van de (online) aanwezigen blijkt het ook eens te zijn met de stelling “De huisarts kan alleen goede nazorg bij kanker leveren als hij van meet af aan betrokken is geweest bij de zorg rondom de patiënt met kanker.”

Wetenschappelijk onderzoek

Vier sprekers vertellen over hun eigen onderzoek en ervaringen in de zorg tijdens en na kanker. Prof. dr. Alex Burdorf laat zien dat er al veel onderzoek is gedaan naar belemmerende en bevorderende factoren voor arbeidsparticipatie gericht op het individu. Volgens hem is het  nog een punt van aandacht om nog meer te kijken naar de werkgever en werkomgeving. Prof. dr. Kees Ahaus illustreert vervolgens het momenteel nog gefragmenteerde gezondheidssysteem. Samenwerken ziet hij hierbij als het nieuwe fuseren. Prof. dr. Gietema laat verschillende langetermijngevolgen van kanker zien. Alle (online) aanwezigen zijn het met hem eens dat al aandacht voor langetermijngevolgen moet zijn op het moment van de behandelkeuze. Ten slotte sluit prof. dr. Marije van der Lee het plenaire programma af met haar visie op vermoeidheid als langetermijngevolg. Met name in de erkenning van dit onzichtbare probleem valt nog veel winst te behalen.

Video: Stimuleren van arbeidsparticipatie bij kanker – wetenschappelijke inzichten (prof. dr. Alex Burdorf)

Video: Hoe komen we tot geïntegreerde, persoonsgerichte zorg? (prof. dr. Kees Ahaus)
Video: Langetermijngevolgen van oncologische behandelingen (prof. dr. Jourik Gietema)

Video: Wat helpt echt tegen chronische vermoeidheid? (prof. dr. Marije van der Lee)

Meer informatie

Heeft u het congres gemist en bent u toch nieuwsgierig geworden? U kunt het congres Kanker & Leven in zijn geheel of per deelsessie terugkijken.
Voor meer informatie over het Nationaal Actieplan of het Congres Kanker & Leven op 10 september 2021: www.taskforcecancersurvivorshipcare.nl

 

Gerelateerd

Meld uw paramedische en psychosociale interventies bij ons aan

De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) heeft in 2015 het rapport ‘Interventies in de psychosociale oncologische zorg' uitgegeven. Dit rapport geeft een overzicht van interventies op het gebied van paramedische en psychosociale oncologische zorg die - al dan niet in onderzoeksverband- aangeboden werden aan mensen die leven met en na kanker en hun naasten. Anno 2020, is het tijd voor een update. Graag vragen we hiervoor uw hulp.

lees verder

Meer samenwerking nodig om financiële problemen bij kanker te voorkomen

Meer samenwerking nodig om financiële problemen bij kanker te voorkomen

De ziekte kanker heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het persoonlijk leven van (ex-)patiënten, maar vaak ook op het hebben van werk. Wanneer (ex-)patiënten hun werk verliezen kan dit op significante wijze bijdragen aan het ontstaan van financiële problemen. Volgens Floortje Mols (Tilburg University, IKNL) en collega’s zouden onderzoekers, zorgprofessionals, arbeidsfunctionarissen én patiënten meer moeten samenwerken om deze complexe problematiek op te lossen.

lees verder