Trudy Kolman

adviseur team patiëntencommunicatie

Trudy Kolman is werkzaam in het team Patiëntencommunicatie. Vanuit dit team is ze product-owner van de Verwijsgids Kanker en de Palliatieve ZorgZoeker. De Verwijsgids Kanker is de website van IKNL die zorgverleners, patiënten en naasten helpt bij het vinden van aanvullende behandelingen en begeleiding die zij op enig moment na de diagnose nodig hebben. Het biedt een overzicht van zorgverleners, organisaties en (online) zelfhulpprogramma’s.  De verwijsgids wordt ook ontsloten op het platform Kanker.nl. De Palliatieve ZorgZoeker is de sociale kaart van de palliatieve zorg met als doel het zorgaanbod in de palliatieve zorg en de beschikbare bedden in hospicevoorzieningen helder inzichtelijk te maken. De ZorgZoeker is een initiatief van IKNL, PZNL en Fibula.

Trudy heeft de studie Toegepaste Huishoudwetenschappen gevolgd aan de Haagse Hogeschool. Ze werkte in verschillende organisaties in de gezondheidszorg ervaring op het terrein van (digitale) informatievoorziening en communicatie aan patiënten.

Zie ook 

 

Projecten

Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker

Kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis, vereist een professionaliseringslag in de netwerkzorg voor borging van de kwaliteit, de financiële bestendigheid en de landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale multidisciplinaire netwerken.

lees verder

Tumoroverstijgend

Aandachtsgebied(en)

Verwijsgids Kanker
Palliatieve ZorgZoeker
Paramedische en psychosociale oncologienetwerken
Patiëntencommunicatie
Gedeelde besluitvorming
Kanker.nl

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn
Twitter