Sandra Beijer

Sandra Beijer

senior onderzoeker

Sandra Beijer verricht onderzoek naar voeding en kanker al dan niet in combinatie met beweging of andere leefstijlfactoren. De onderwerpen variëren van onderzoek naar de behoefte aan voedingsinformatie tot projecten naar de psychosociale gevolgen van het niet of moeilijk kunnen eten. Ook initieert en coördineert zij observationele studies en interventiestudies naar het effect van voeding (en beweging) op onder andere lichaamssamenstelling, kwaliteit van leven, complicaties en overleving.

Sandra is van oorsprong diëtist en heeft meer dan tien jaar ervaring met de begeleiding van patiënten met kanker. In 2001 maakte ze de overstap naar voedingsonderzoek. Ze promoveerde op de toediening van adenosinetrifosfaat (ATP) in de palliatieve thuiszorg en heeft daarna de master Public Health – Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht afgerond.

Geen superfoods en vitaminepillen, maar gewoon een gezonde voeding en veel bewegen.

Nevenfuncties

Publicaties

Zie ook

Proefschrift

 

Projecten

'Hij moet toch eten?' Psychosociale gevolgen van onvermogen tot eten

De psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten en ongewenst gewichtsverlies is binnen de oncologische en palliatieve zorg een onderbelicht thema. Patiënten met kanker kunnen door klachten vaak niet voldoende eten, met gewichtsverlies tot gevolg. Zorginstituut Nederland heeft in november 2017 subsidie beschikbaar gesteld aan IKNL voor het onderzoeksproject ‘Hij moet toch eten?’.

lees verder

PRIOR: pre-operatieve fysieke training en voedingsadvies bij slokdarmkanker

Een operatie bij patiënten met slokdarmkanker is een ingrijpende procedure. Patiënten hebben tijdens de klinische periode een hoog risico (42% - 73%) op postoperatieve complicaties en na ontslag uit het ziekenhuis ervaren zij vaak een forse achteruitgang in hun fysieke fitheid. Daarom is het project PRIOR (PReoperative intervention to Improve outcomes in Oesophageal cancer patients after Resection) gestart. In dit project nemen patiënten deel aan een preoperatieve interventie, bestaande uit een fysiek trainingsprogramma en voedingsadviezen.

lees verder
Nieuws

Krachttraining en eiwitsuppletie tijdens androgeendeprivatietherapie bij prostaatkanker

krachttraining oudere man op fitnesstoestel

Krachttraining verhoogt de spiermassa en spierkracht bij prostaatkankerpatiënten die androgeendeprivatietherapie ondergaan en gaat de nadelige effecten van deze behandeling tegen. Eiwitsuppletie biedt hierbij geen extra voordelen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Lisanne Houben en Maarten Overkamp, promovendi onder begeleiding van Dr. Sandra Beijer (IKNL), Dr. Milou Beelen (Universiteit Maastricht) en Prof. Dr. Luc van Loon (Universiteit Maastricht).

lees verder

Kankersoorten

Alle kankersoorten

Aandachtsgebied(en)

Kanker en leven, voeding en kanker, lichaamssamenstelling, beweging, leefstijl

Contact

E-mail