Mirte Tilma

Mirte Tilma

klinisch informaticus

Mirte Tilma houdt zich bezig met de ontwikkeling van eenheid van taal (informatiestandaarden) voor de oncologie en implementatie ervan in de klinische praktijk. Ze werkt nauw samen met zorgverleners, ziekenhuizen, onderzoekers, leveranciers van zorginformatiesystemen en adviseurs binnen IKNL. Daarnaast werkt ze samen met Nictiz en in landelijke programma’s, zoals Regionale Oncologienetwerken en Registratie aan de Bron. Met partners als PZNL en V&VN werkt ze aan de doorontwikkeling en implementatie van beslisbomen en informatiestandaarden.

Door informatie eenduidig vast te leggen (conform het principe: eenmalige registratie; meervoudig gebruik) kan deze worden hergebruikt voor automatische uitwisseling tussen zorgverleners en zorginstellingen, aanlevering aan registraties, onderzoek en voor beslisondersteuning in de klinische praktijk. Hergebruik van data verlaagt de foutgevoeligheid en de administratielast.

Mirte is van oorsprong ergotherapeut en heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Tijdens haar loopbaan kreeg zij steeds meer te maken met informatiesystemen binnen de zorg en is nu werkzaam als klinisch informaticus.

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan

Zie ook

Aandachtsgebied(en)

Informatiestandaarden, beslisbomen (Oncoguide), kennisontsluiting

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn