Frouke Vernhout

expert registratie gynaecologische kanker

Frouke Vernhout is in het team Gynaecologische kankers het aanspreekpunt voor alle projecten en taken die met registratie te maken hebben. Ze zet projecten uit en stemt de benodigde taken af binnen de afdeling Registratie. Daarbij bewaakt ze de deadlines en doelstellingen en houdt oog voor de kwaliteit. De uitkomsten kunnen vaak direct gebruikt worden in het zorgproces en daar heeft de patiënt baat bij en hier wil ze zich graag voor inzetten. 

Frouke is van oorsprong juriste en studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht. Ze volgde daarna de opleidingen Strategisch HRM en Psychologie voor managers. Frouke werkt als teamleider van datamanagers. 

Anonieme data moeten inzichtelijk zijn voor elke burger zodat we alle beschikbare kennis delen.

Zie ook

Projecten

Chasing nodes, saving lives? Lymph node metastases in cervical cancer

Begin 2020 is het KWF-project ‘Chasing nodes, saving lives?’ van start gegaan. Per januari 2020 is Ester Olthof aangesteld als junior onderzoeker voor dit project, onder leiding van dr. Maaike van der Aa, senior onderzoeker IKNL. Het project, wat vier jaar zal duren, hoopt vragen te beantwoorden over de diagnostiek en behandeling van lymfekliermetastasen bij het cervixcarcinoom.

lees verder

Kankersoorten

Eierstok, baarmoeder, baarmoederhals, vulva, gynaecologische tumoren 

Contactgegevens

LinkedIn