Birgit Fröhleke

manager palliatieve zorg

Birgit Fröhleke is als manager palliatieve zorg trekker van het thema en leidinggevende van de afdeling Palliatieve zorg. Vanuit deze positie is Birgit intensief betrokken bij de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) waar IKNL lid van is. Samen met collega’s wil zij impact creëren om goede beschikbare en toegankelijke palliatieve zorg in het hele land mogelijk te maken. Dit is een voorwaarde om kwaliteit van leven, rouwen en sterven te bevorderen.

Birgit is van oorsprong verpleegkundige en volgde verschillende opleidingen, o.a. op het gebied van transitiemanagement. 

Kwaliteit van zorg is mensenwerk.

Nevenfuncties

 

Aandachtsgebieden

Palliatieve zorg, kwaliteit van leven

Contact

E-mail