Vanessa Bouwman

adviseur kanker & leven 

Vanessa Bouwman is werkzaam binnen team Kanker en Leven en zet zich onder andere in om de toegankelijkheid van psycho-oncologische zorg te verbeteren. Zij was betrokken bij het project ‘implementatie van evidence-based interventies in de psychosociale zorg’ waarbij een vijftal evidence-based interventies werden opgeschaald. Dit project resulteerde in de ‘Opschalingsgids psychosociale oncologie’. Daarnaast houdt zij zich bezig met de pilot Aanpassingsstoornis bij kanker, organisatie van het congres kanker en leven en de update van het rapport Interventies in de psychosociale oncologie 

Vanessa is van oorsprong gezondheidswetenschapper en heeft gestudeerd aan Vrije Universiteit Amsterdam.  

 

Commissies en nevenfuncties 

Zie ook 

Projecten

Pilot Aanpassingsstoornis

Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. Tijdens de pilot Aanpassingsstoornis krijgen (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten (aanpassingsproblemen) de behandeling tijdelijk weer vergoed. Ook vindt onderzoek plaats naar de kosteneffectiviteit. Aan de hand van deze resultaten moet duidelijk worden of structurele vergoeding vanuit de basisverzekering haalbaar is.

lees verder