Peter Kunst

medisch adviseur

Dr. Peter Kunst is vanaf 2016 longarts bij het OLVG in Amsterdam en medisch adviseur bij IKNL. Hij volgde zijn opleiding aan de VUmc, Amsterdam. Binnen de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) is hij voorzitter van de beleidsportefeuille Wetenschap en Innovatie. Al lange tijd is hij lid van de sectie oncologie en de sectie palliatieve zorg van de NVALT.

Don’t judge your neighbour before you walked a mile in his mocassins

Commissies 

  • Redactieraad Pulmoscript, het officieel orgaan van de NVALT
  • Lid dagelijks bestuur NVALT
  • Voorzitter beleidsportefeuille Wetenschap en Innovatie van de NVALT
  • Lid expertpanel COVID-19 wetenschap VWS
  • Lid FMS Wetenschapscommissie COVID-19

Proefschrift

  • Ventilation by EIT (2004)

Kankersoorten

longkanker, bot- en weke delen, neuro-endocrien 

Aandachtsgebied(en)

longkanker en interventies, organisatie van zorg, innovatie

Contactgegevens

E-mail