Patrick Lubbers

klinisch informaticus

Patrick Lubbers ondersteunt zorgprofessionals bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties voor de verbetering van zorg voor patiënten met kanker. Deze nieuwe technologieën brengen alle inzichten rond ziektebeeld, behandelopties en bijwerkingen samen en visualiseren deze, zodat zorgprofessionals en patiënten gezamenlijk de beste behandeling kunnen kiezen. Hiervoor is de ontwikkeling en implementatie van informatiestandaarden essentieel: zo wordt informatie namelijk eenduidig vastgelegd.

Patrick Lubbers volgde de master Business & IT aan de Rijksuniversiteit Groningen en rondde in 2014 de opleiding tot klinisch informaticus af aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voordat hij bij IKNL in dienst kwam, werkte hij als klinisch informaticus in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis aan dossieroptimalisatie en informatie-uitwisselingsvraagstukken.

Ik krijg veel energie van het samen met medisch specialisten brainstormen en het vertalen van nieuwe technieken naar de klinische praktijk om de patiëntenzorg echt te verbeteren

Nevenfunctie

  • voorzitter commissie beroepsprofilering en ontwikkeling van de NVKI (Nederlandse Vereniging van Klinisch Informatici)

Kankersoorten

Algemeen, dikkedarmkanker, borstkanker

Aandachtsgebied(en)

Informatiestandaarden, innovaties, transmurale gegevensuitwisseling, registratie aan de bron

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn