samenwerking palliatieve sedatie 2e lijn (verbetertraject)

Het verbetertraject bestaat uit een training van 2-3 uur gevolgd door een casusbijeenkomst van 1-2 uur na ongeveer twee à drie maanden.

Voor wie?
Het is bedoeld voor medisch specialisten (artsen in opleiding) en verpleegkundigen (specialist) die werken in een team of afdeling in het ziekenhuis waar palliatieve sedatie regelmatig voorkomt.

Doel

De training richt zich op: 

  • het vergroten van kennis over indicatiestelling bij palliatieve sedatie;
  • juiste dosering en gebruik van medicatie;
  • taken bij voorlichting aan patiënt en naasten.

Samenwerking arts en verpleegkundige
In het traject staat de samenwerking tussen arts en verpleegkundige met overdracht en verslaglegging centraal. De rol en taakverdeling en het maken van duidelijke werkafspraken zijn voorbeelden die hierbij ter sprake komen.
Om in het ziekenhuis en op afdelingsniveau deze verbeteringen te realiseren, is het van belang dat arts en verpleegkundige afkomstig zijn van dezelfde afdeling en als duo deelnemen. Vervolgens kunnen zij met nieuwe inzichten aan de slag binnen hun eigen team.

Casusbijeenkomst
De casusbijeenkomst is bedoeld voor kennisuitwisseling, het bespreken van knelpunten en het bijstellen van respectievelijk afspraken en het aanwezige ziekenhuisprotocol. Na dit traject is het de bedoeling dat het ziekenhuis zelf de casusbijeenkomst opneemt in het werkproces. Hierdoor blijft iedereen betrokken en worden knelpunten bijtijds opgemerkt. Ook kan de casusbijeenkomst als intervisie fungeren.

Resultaat
Het volgen van dit traject levert:

  • meer kennis op over het uitvoeren voor palliatieve sedatie
  • meer aandacht voor communicatie en samenwerking tussen arts en verpleegkundige
  • het maken van samenwerkingsafspraken tussen arts en verpleegkundige
  • actueel ziekenhuisprotocol

Ook kan het volgen van het traject van invloed zijn op het versnellen van andere ontwikkelingen voor palliatieve zorg in het algemeen, zoals het oprichten van een palliatief team in het ziekenhuis.

"De scholing leerde mij verder kijken dan er in eerste instantie aan de hand is”
Arts na deelname traject


 

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: